Media

Fuglefjell Runde plast fra havet

Runde, juli 2017: Fuglene i fuglefjellet lever på hauger av plast som de har hentet opp fra havet.

Fuglefjell Runde plast fra havet

Fuglefjell Runde plast fra havet