Media

Nrk: Kystverket sprengte ulovlig

Desember 2016: Miljødirektoratet droppet å anmelde ulovlig sprengning fordi saken likevel ville bli henlagt

Nrk: Kystverket sprengte ulovlig

Nrk: Kystverket sprengte ulovlig