Nyheter

Sviktende oppfølging av miljøkriminalitet

Publiseringsdato: 1. november, 2018

Skrevet av: Bellona

Politiets svikt i etterforskningen av den alvorlige anmeldelsen av Institutt for energiteknikk (IFE) for ulovlig lagring av atomavfall, viser at miljøkriminalitet fortsatt ikke prioriteres høyt nok.

Bellona oppfordrer Riksadvokaten til å gjennomgå de enkelte politidistriktenes prioritering av miljøkriminalitet.

Bellona har i flere år satt fokus på at alvorlig miljøkriminalitet ikke blir høyt nok prioritert. Etter at Bellona i 2012 varslet Riksadvokaten om et urovekkende mønster, ble tilsynsmyndigheter, politi og statsadvokater inn til møte.

Dessverre ser vi stadig eksempler på at politidistriktene fortsatt sliter med å få gjennomført effektiv etterforskning som leder til tiltalebeslutninger.

I februar i år anmeldte Statens strålevern Institutt for energiteknikk (IFE) for ulovlig lagring av atomavfall etter at det ble avdekket flere alvorlige brudd på forsvarlig lagring av radioaktivt avfall. Sentralt i saken står åtte tønner med flytende, syreholdig atomavfall i deponiet i Himdalen i Aurskog-Høland kommune.

Øst politidistrikt har ikke behandlet anmeldelsen og skylder på dårlig kapasitet. Bellona reagerer kraftig på at politiet har satt saken på vent og mener den føyer seg inn i en rekke saker som ikke er prioritert.

«De ulovlige forholdene som her er anmeldt må ha inntruffet med overlegg som resultat av en bevisst handling.» skriver Bellona i brevet om den aktuelle saken.

Bellona har forståelse for at det kan være utfordrende å bygge og opprettholde tilstrekkelig kompetanse i de enkelte politidistrikt til å håndtere alvorlig miljøkriminalitet. Særlig i arbeidet rettet mot miljøkriminalitet i petroleumsnæringen blir det tydelig at spesialtilfeller noen ganger krever mer kompetanse enn det jevne politikammer er i besittelse av.

Bellona mener imidlertid at det finnes få unnskyldninger for manglende tidsmessig prioritering av alvorlig miljøkriminalitet. Å begrunne dette i at «Vi har veldig få etterforskere akkurat nå», fremstår i Bellonas øyne både arrogant og alarmerende. Slike uttalelser inngir liten tillit til politidistrikters vilje og evne til å gjennomføre den nødvendige etterforskning av miljøkriminalitet.