Nyheter

Miljøkriminelle skal i fengsel

Getty Images

Publiseringsdato: 12. februar, 2019

Bellona støtter regjeringens forslag om å heve strafferammen til fem år for forurensning som gir fare for alvorlig skade på miljøet.

– Det taler for seg at ikke én eneste oljetopp i Norge er ilagt fengselsstraff for miljøkriminalitet, til tross for alle ulovlige utslipp opp gjennom, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona.

Høringsforslaget ble debattert på NRK Nyhetsmorgen i dag, der motstanderne argumenterte med at dagens straffemuligheter ikke benyttes og at økningen ikke ville ha preventiv virkning.

– Én ting er at strengere straffer opplagt har preventiv effekt. Høyere strafferamme gir også lengre foreldelsesfrist, som er helt avgjørende for at miljøkriminalitet skal straffes, sier Hauge.

Han viser til at det ofte kan ta tid både å oppdage og etterforske miljøkriminalitet, og at den nåværende strafferammen på to års fengsel for naturforurensning innebærer at forbrytelsen foreldes etter fem år. Forslaget om å anvende forurensningslovens øverste strammeramme også for skader som ikke rammer mennesker direkte, vil kunne øke foreldelsesfristen for slike forbrytelser til ti år.

Stygge eksempler

Frederic Hauge Bellona-leder, Frederic Hauge Credit: Pål Laukli

Bellona har gjennom en årrekke politianmeldt alvorlig miljøkriminalitet begått av petroleumsindustrien spesielt. Her er det mange fortvilende utfall av kombinasjonen kort foreldelsesfrist og somlete politi.

Som da Equinor slapp unna tiltale for utslipp av 3425 tonn farlige kjemikalier fra Njård-feltet, etter at Møre og Romsdal politidistrikt hadde hatt saken på pulten i fire år uten å foreta seg noe.

Men også på andre områder møter Bellona dette problemet. Da det i fjor ble kjent at syreholdig, radioaktivt avfall var ulovlig lagret i Himdalen, meldte politiet fra start at de ville vente i nesten ett år med å etterforske. Påtalemyndigheten har dessuten ennå ikke tatt noen tiltalebeslutning etter det store oljeutslippet i Alnaelva i sommer.

– Det virker ikke som miljøkriminalitet er kriminelt nok. Vi heier på lovendringer som gjør at det straffer seg å ødelegge naturen. Vi vil ha folk i fengsel, sier Hauge.

Generelt opplever Bellona at forurensningskriminalitet havner i bakgrunnen av annen kriminalitet.

– Det er Bellona som i sin tid lanserte ordet miljøkriminalitet. Nå er det viktig at det begrepet ikke mister sin betydning, men fylles med handling og folk i fengsel, slår Hauge fast.