Media

Frederic Hauge

Bellona-leder Frederic Hauge

ombord på Kallinika. Brukt i Bellonas shipping-magasin. Videre bruk er ikke avtalt.