Media

Troll_C_Nordsjøen_28456549962

Songa Endurance-hendelsen på Troll-feltet er et eksempel på at miljøkriminalitet straffes for lavt, som påpekt i Bellonas høringsinnspill