Nyheter

Tundraen «lekker»klimagasser

Publiseringsdato: 2. april, 1997

Skrevet av: Hilde Lynnebakken

Den arktiske tundraen har lagret store mengder klimagasser. Forskere er bekymret for hva som skjer med oppvarming og smelting av permafrosten.

Våre siste data viser at Arktis ikke lenger er noe sterkt sluk for karbon. Det mener George W. Kling, assisterende professor i biologi ved University of Michigan. —Vi har visst at Arktis har lagret store mengder CO2 og metan. Tundraen har lagret like mye karbon som det finnes i jordas atmosfære.

—I noen år avgir tundraen like mye, eller mer karbon enn den tar opp. Foreløpig er karbonutslippet lite. Det vi er bekymret for er hva som vil skje i framtiden, når global oppvarming medfører at permafrosten smelter og tilfører mer av det opplagrede karbonet til atmosfæren, sier Kling.

Hvilke effekter på det globale klimaet en oppvarming av Arktis vil få er svært usikkert. Selv om mer karbon tilføres atmosfæren når permafrosten smelter, kan økte temperaturer medføre økt plantevekst og dermed opptak av karbon.

Klimapanelets siste rapport viser til at økt oppvarming kan medføre store tap av karbon fra jordoverflaten. På den annen side forventer en også at opptaket av karbon vil øke, uten at en er sikker på hvilken av disse virkningene som vil være størst.