Nyheter

Folk i Klima-klemme

Publiseringsdato: 13. juli, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

Den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel styrker beviset for sammenheng mellom klimaendring og menneskelig aktivitet. Bellona har snakket med CICERO -Senter for klimaforskning.

-Det som styrer intervallene i menneskeskapte klimaendringer er i hovedsak befolkningstallet og bruk av ny energiteknologi, sier direktør ved CICERO Knut H. Alfsen til Bellona Web. -Den største følgen som kan komme av klimaendring er vannproblem. Områder som fra før sliter med tørke får trolig enda mindre vann. Videre kan konflikter med rettigheter til vannområder forsterkes, sier han. I følge rapporten forventes naturen å stige med 1,4-5,8 grader innen år 2100. Avhengig av temperaturøkningen forventes havnivået å stige 9-88 cm i samme tidsrom.


I følge tidsskriftet Cicerone (Nr.1,2001) vil de fattigste landene være minst tilpasningsdyktige og rammes hardest. Samtidig synes representantene fra u-land at klimapanelet har for lite fokus på deres verdensdel. Andelen av forskere fra u-land er underrepresentert i FNs klimapanel fordi det er få klimaeksperter derfra. -Andre områder kan få det «bedre» enn de har det nå, sier Alfsen.


Hundrevis av forskere er involvert i det omfattende arbeidet. CICERO sitt nettsted beskriver hovedrapporten som «sannsynligvis den grundigste vurderingen av noen vitenskapelig rapport som noen gang finner sted.» Alfsen mener den tredje rapporten er noe bedre enn de foregående fordi det til enhver tid kommer kritikk som blir tatt til følge senere. -Den siste hovedrapporten dekker deler av vitenskapen som IPCC tidligere er kritisert for å overse. En svakhet ved denne rapporten er at informasjonen hovedsakelig bygger på engelsk litteratur. Kilder med et annet språk får naturlig nok mindre oppmerksomhet, sier Alfsen.


-Den teknologiske utviklingen har vært positiv. -Problemet er ikke mangel på selve miljøteknologien men den økonomiske lønnsomheten ved å bruke den. Det er umulig å konkurrere mot kullkraft med dagens system. Forurenseren bør betale og miljøteknologi trenger fødselshjelp for å oppnå et tilstrekkelig marked, sier han.


Alfsen mener det er galt å knytte sterke sammenhenger mellom klimaendringer og enkelttilfelle som den regnfulle høsten vi husker fra i fjord. -Media forsøker stadig å gjøre dette, men forskerne har som utfordring å formidle hele det komplekse samspillet som påvirker klimaet, sier direktøren ved Senter for klimaforskning.