Nyheter

Kyoto-avtalen reddet

Publiseringsdato: 5. september, 2002

Skrevet av: Anders Hauge

Mye tyder på at Kyoto-avtalen nå er reddet etter at Russland, Kina og Canada har erklært at de vil ratifisere avtalen. Avtalen vil dermed kunne tre i kraft før jul.

-Tidenes julegave?

Kyoto-avtalen i Johannesburg

Spørsmålet om Kyoto-avtalens stilling var en av de viktigste miljøsakene som sto på dagsordenen i Johannesburg. Nå kan det se ut som om avtalen kan bli virksom, snaut fem år etter vedtakelsen i Kyoto 11. desember 1997.


Kyoto-avtalen i kraft før jul?

Den siste tiden har det vært usikkert om Kyoto-protokollen noen sinne ville tre i kraft. Protokollen stiller som krav at 55 stater skal ha ratifisert før den kan tre i kraft. Dette antallet er for lengst nådd. I dag er avtalen ratifisert av 70 land.


Imidlertid må den også være ratifisert av land som sto for minst 55 % av klimagassutslippene i 1990. USA erklærte i mars 2001 at landet ikke hadde til hensikt å ratifisere Kyoto-protokollen. USA står alene for ca 35 % av verdens samlede utslipp av klimagasser. Etter USAs uttrekning var det derfor nødvendig å få med Russland for å nå 55 %-kravet. I tillegg må også andre store klimagassprodusenter slutte seg til avtalen for at den skal tre i kraft.


Med tilslutningen fra Russland, Kina og Canada vil protokollens krav være oppfylt. Alle de tre statene har gitt signaler om at de vil ratifisere i nær fremtid. I så fall kan avtalen tre i kraft før jul.


Avventer feiringen

Det finnes fortsatt hindringer på veien mot endelig ratifisering av avtalen. Avtalen skal behandles i de respektive statenes parlamenter og godkjennes der. Dersom avtalen skal tre i kraft før jul, begynner tiden å bli svært knapp. Kyoto-protokollen trer nemlig først i kraft 90 dager etter at tilstrekkelig antall stater har ratifisert.


Det er derfor neppe grunn til å begynne julefeiringen allerede nå. Nissen kommer som kjent bare med gaver til snille barn, så det gjenstår å se om han synes verdensbarna har gjort seg fortjent til en storslagen klima-julegave…