Nyheter

Ingen klimagasskutt; dyreste alternativ

Publiseringsdato: 29. november, 2002

Skrevet av: Beate Kristiansen

I klimadebatten argumenteres det stadig med at kostnadene ved kutt i klimagssutslippene er for høye. Gordon McKerron fra National Economic Research Associates i London tilbakeviser dette.

–Alle studier viser at kostnadene ved kraftige kutt i klimagassutslippene er begrensede i forhold til den totale økonomien, fremla Gordon McKerron fra National Economic Research Associates, under konferansen «UK CO2 Sequestration Stakeholder Meeting – The feasibililty of CO2 sequestration in the UK» som Britiske myndigheter ved DTI (Department of Trade and Industry) arrangerte i London 18. oktober i år.


Miljøet må vinne

–Ved konflikt mellom økonomiske, sosiale og miljømessige mål i forbindelse med energi, skal og må miljøet vinne, hevdet McKerron. Han mente at fordelene med å unngå ekstreme klimaendringer klart vil overskride kostnadene med å kutte utslippene. Videre refererte McKerron til arbeid utført av IAG (Intergovernmental Analysis Group) som viser at å kutte 60 % i klimagassutslippene i løpet av 20 år vil koste mindre enn veksten (2 %) i BNP for ett år i samme periode.


Den politiske utfordringen

Grunnen til at det går så sakte med å implementere løsninger, mente McKerron, er vanskene i den politiske gjennomføringen. Vanskelighetene ligger i at det er taperne i dette som høylytt protesterer, mens vinnerne i stor grad ennå ikke er klar over at de er det.


Klar prioritering

Prioriteringene var klare for McKerron: –Ved konflikt mellom økonomiske, sosiale og miljømessige mål i forbindelse med energi, skal miljøet vinne. Dette fordi økonomiske og sosiale mål kan oppnås ved hjelp av andre virkemidler. Miljøproblemene kan kun reguleres gjennom endringer innen energisystemet.