Nyheter

Miljøfondets porteføljeoversikt offentliggjøres

Publiseringsdato: 5. mars, 2003

Skrevet av: Rune Frøyland

Etter påtrykk fra Bellona har Finansdepartementet og Norges Bank nå besluttet å legge ut hele porteføljeoversikten til Statens Petroleumsfonds særskilte Miljøfond på Norges Banks hjemmesider.

De ansvarlige har tidligere ikke ønsket å utlevere en detaljert oversikt over hvilke selskaper som inngår i Miljøfondet. De har så langt henvist til en lang liste med alle selskapene som er inkludert i referanseindeksen pr. 3. jan. 2003 (det vil si alle de selskapene som forvalterne til Norges Bank har å velge i). Indeksen har vært lagt ut på Finansdepartementets hjemmesider, i tillegg til avkastningsdata på Norges Banks sider.


Vi får opplyst at miljøporteføljen er inkludert i den samlede oversikten over alle Petroleumsfondets investeringer som ble offentliggjort mandag 3. mars. Miljøfondets opprinnelige 2 milliarder kroner mildt sagt drukner blant de mer enn 600 milliardene som inngår i totalporteføljen. Faktisk er hele 9 enkeltinvesteringer i internasjonale konsern hver for seg på over 2 milliarder kroner. All den tid Miljøfondet er skilt ut som en egen enhet og skal evalueres etter 3 år, burde det være selvsagt at man også presenterer en detaljert porteføljeoversikt.


Bellona mener det er prinsipielt viktig med full åpenhet om forvaltningen gjennom offentliggjøring av mål, retningslinjer og fondets investeringer. Enhver som følger med i det private sparemarkedet vet at dette er selvsagt og at man som kunde i et hvilket som helst norsk fondsforvaltningsselskap regelmessig vil få tilsendt en oversikt over hva man er medeier i.


Dette mener Bellona at også må gjelde for norske skattebetalere, som i prinsippet er andelseiere i Petroleumsfondet. Jeg vil tro at en aksjefondsparer i eksempelvis Storebrand ville blitt rimelig skeptisk hvis han bare ble avspist med en årlig kjempeliste over de selskapene forvalteren har lov å investere i. Vi er interessert i hva vi eier, ikke i hva vi kunne ha kjøpt.


Vi gleder oss til å se oversikten som ifølge Norges Bank forhåpentligvis blir fremlagt i morgen. Spenningen knyttes særlig til følgende retningslinje:

“Fondet kan investeres i selskaper som antas å ha liten negativ innflytelse på miljøet samt i selskaper som oppfyller gitte krav til miljørapportering og sertifisering.”Oppfyller ivesteringsobjektene på lista dette kravet? Bellona Web kommer tilbake med flere kommentarer.


Mer om Finansdepartementets retningslinjer for miljøporteføljen i Statens Petroleumsfond
finner du her (odin.dep.no).