Nyheter

Samarbeid om solenergi med Sør-Afrika

Publiseringsdato: 27. mars, 2003

Skrevet av: Glenn Hansen

Det norske selskapet SolEnergy har inngått en avtale med sør-afrikanske Solar Vision LTD og har fått konsesjon fra sør-afrikanske myndigheter for produksjon, installasjon og drift av 50.000 solenergisystemer.

Myndighetene i Norge og Sør-Afrika har gått sammen om en større satsing på solenergi. Norske SolEnergy har inngått en avtale med sør afrikanske Solar Vision Ltd og har fått konsesjon fra myndighetene i Sør-Afrika til produksjon, installasjon og drift av 50.000 solenergisystemer.

I dag nyter mer enn 700 fattige husholdninger i ti landsbyer godt av solenergi. I følge miljøvernminister Børge Brende er målet å elektrifisere 5.000 husholdninger i 2003.

Økt sysselsetting
Selskapet har etablert et opplæringssenter med støtte fra NORAD og startet i 2001 produksjonen av solcellepaneler i Namibia. Denne produksjonen skal forsyne Sør-Afrika med solcellepaneler, samtidig som det også er åpnet for eksport til Europa. Scanwafer i Glomsfjord leverer delkomponenter til produksjonsbedriften, og det er ventet at prosjektet vil sysselsette rundt 200 personer totalt i Namibia.

Lysere fremtid for landsbygda
Det er forventet at markedet for solenergiteknologier vil oppleve en sterk økning i årene som kommer. Som en erstatning for forurensende energibærere som kull og parafin vil utnyttelse av solenergi spille en viktig rolle i elektrifiseringen av landsbygda i u-land. Den vil gjøre det mulig å drive blant annet helsestasjoner, sykehus og vannpumper.

Samarbeid om energi og klima
Det er avsatt rundt 5 millioner kroner til klima- og energisamarbeid for programperioden 2000-2004. Av dette er over 3 millioner kroner satt av til disposisjon for kompetansebygging knyttet til oppfølging av Kyotoprotokollen av den sør-afrikanske miljøverndepartementet. Både Norge og Sør-Afrika har bidratt med opplæring og rådgiving. For å styrke Sør-Afrikas evne til å utvikle tettere klimasamarbeid i fremtiden skal et nasjonalt kontor for vurdering og godkjennelse av klimaprosjekter etableres. Kontoret skal ligge under den grønne utviklingsmekanismen (Clean Development Mechanism) under Kyotoprotokollen. Samarbeidet med Sør-Afrika kan også hjelpe Norge med å oppfylle kravene lagt frem av Kyotoprotokollen.