Nyheter

Ignorerer trusselen fra global oppvarming

Rapporten anbefaler bedrifter å ta hensyn til økonomiske risikofaktorer som oppstår på grunn av endrede værforhold, som f.eks. økende nedbørsmengder og flom.

Publiseringsdato: 11. juli, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Mange amerikanske industrigiganter tar ikke hensyn til risikofaktorene global oppvarming fører med seg. Nå er det økende uro blant investorene, som frykter dette kan føre til fall i aksjekursene.

De fleste amerikanske selskaper med store utslipp av klimagasser vurderer og håndterer ikke de økonomiske risikofaktorene som er knyttet til klimaendringer, melder Environment News Service (ENS). Dette kommer fram i en ny undersøkelse av verdens 20 største selskaper.


Til forskjell fra sine utenlandske konkurrenter fortsetter amerikanske industrigiganter som ChevronTexaco, ExxonMobil, General Electric m. fl., sine forretningsstrategier som ignorerer trusselen fra global oppvarming.


USA er ansvarlig for mer enn ¼ av verdens samlede utslipp av klimagasser.


Gjør seg selv og investorene sårbare

— Slike strategier gjør disse bedriftene, og deres investorer, spesielt sårbare i forhold til økonomi og tapte markedsmuligheter, sier Doug Cogan, forfatter av rapporten og visedirektør for samfunnsforhold i the Investor Responisbility Research Center (IRRC), til ENS. IRRC er et frittstående rådgivingsselskap for investorer. Totalt sitter disse frittstående investorene på en aksjeportefølje til en verdi av over 5 billioner (5 000 000 000 000)US dollar.


Rapporten ”Corporate Governance and Climate Change: Making the Connection” ble utført på oppdrag fra CERES, som er en sammenslutning av investorer, miljø- og sosiale interesseorganisasjoner.


Utslippsverstingene med

Rapporten gjennomgår 20 selskaper, inkludert topp fem lista av verstingene på klimagassutslipp, innen el-kraft-, bil- og petroleumsindustrien, samt andre ledende industriforetak. Metoden som er brukt er en 14 trinns sjekkliste for ”klimaendrings ledelse”, for å analysere selskapene sine tiltak på områder som styrets innsikt, ledelsesansvar, lederlønninger, utslippsrapportering og informasjon om vesentlige risikofaktorer.


— Nylig avslørte bedriftsskandaler i USA har vist den høye prisen investorer, ansatte og de med pensjonsavtaler har måttet betale på grunn av dårlig bedriftsledelse, sier Mindy Lubber, direktør for CERES, til ENS. Hun påpeker at denne rapporten viser at klimaendringer er en ny ”utenom regnskapsbøkene” risiko som kan påvirke aksjeverdien.


Påvirker konkurransedyktigheten

Amerikanske selskaper har stor innvirkning på miljøet både innenfor og utenfor nasjonens grenser, og denne påvirkningen har konsekvenser for bedriftenes aksjeverdi, konkurransedyktighet og ikke minst levedyktighet på lang sikt.


Endringer i nedbørsmengder og værmønsteret som en følge av global oppvarming kan føre til forstyrrelser i markedet for noen industrier. Det samme kan bestemmelser og lovgivning som er rettet mot global oppvarming.


Rapporten viser at alle selskapene som er evaluert har tatt noen ledelsesgrep i forbindelse med klimaendringer. Men kun et fåtall har innført omfattende programmer for å imøtegå dette som en umiddelbar økonomisk og miljømessig trussel. I følge rapporten har alle selskapene begynt målinger av eget utslipp av drivhusgasser, og de aller fleste har også diskutert klimaendringer på styremøter.


El-kraft industrien dårligst ut

Samlet sett har el-kraft industrien den laveste score på sjekklista, til tross for at nettopp denne industrien er den største kilden til utslipp av klimagasser i USA, og er spesielt sårbar for endringer i utslippslovgivningen.


Resultatene for amerikansk bilindustri viser at de ikke har vært flinke til å måle og identifisere utslippene fra produktene sine, noe som er kilde til mer enn 95% av utslippene fra denne bransjen. Samtidig som amerikanerne sitter på gjerdet tar japanske konkurrenter ledelsen når det gjelder å introdusere hybrid-biler med sterkt reduserte utslipp.


Innen oljeindustrien avdekker rapporten store ulikheter når det gjelder tiltak for motvirke klimaendringer. BP og Royal Dutch/Shell har fulgt opp alle 14 punktene på sjekklisten, mens de USA-baserte konkurrentene ChevronTexaco, ConocoPhilips og ExxonMobil har fulgt opp bare fire eller fem punkter. Til forskjell fra sine utenlandske konkurrenter har de USA-baserte selskapene fortsatt å fokusere nesten all sin FoU på fossil energi, og ignorerer for det meste fornybare energikilder.


Daimler/Chysler, General Electric og TXU har også lav score med bare fire eller fem tiltak. Alcoa og DuPont utmerket seg positivt med å ha tatt opp 12 av 14 tiltak.


— Setter verdens fremtidige velstand på spill

— Klimaendringene er et faktum og har allerede begynt å påvirke økonomien vår, og de vil påvirke bedrifter og verdien av disse, og dermed investorene. Dette setter verdens fremtidige velstand på spill. Sjekklister vil ikke redusere denne risikoen. Hvert eneste firma i USA må implementere en miljø-etisk handlingsplan inn i bedriftens hovedstrategi, oppsummerte Mindy Lubber fra CERES da rapporten ble presentert.


De 20 selskapene som er evaluert i rapporten er Alcoa, American Electric Power, BP, ChevronTexaco, Cinergy, ConocoPhilips, DaimlerCrysler, DuPont, ExxonMobil, Ford Motor Company, General Electric, General Motors, Honda, IBM, International Paper, Royal Dutch/Shell, Southern, Toyota, TXU og Xcel Energy.


Kilde: Environment News Service