Nyheter

Må få på plass en sterk klimapolitikk

Publiseringsdato: 14. juli, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Frivillige tiltak er ikke nok for å få ned utslippene av drivhusgasser i USA. Dette viser en ny rapport som understreker at utslippene vil øke betydelig hvis ikke en sterk politikk kommer på plass.

USA:

Frivillige tiltak er ikke nok for å redusere utslippene av drivhusgasser i USA, uten et pålagt utslippstak vil utslippene øke betraktelig. Dette viser en ny rapport fra Pew Center on Global Climate Change.


— Denne rapporten viser at FoU på ny teknologi koblet med frivillige tiltak ikke kan redusere utslippet av klimagasser. Dette understreker behovet for en påbudt klimapolitikk uansett hvordan fremtiden ser ut, sa Eileen Claussen, leder for Pew Center on Global Climate Change, da rapporten ble lagt fram.


Utslippene vil øke med mellom 15 og 50 prosent

Rapporten ”U.S. Energy Scenarios for the 21st Century”, analyserer tre forskjellige veier for amerikansk energi-forsyning og bruk fra 2000 til 2035, og effekten av klimapolitikk på disse tre scenariene. Pr. i dag står amerikansk energibruk for mer enn 80 prosent av landets utslipp av drivhusgasser.


Rapporten viser at uten pålagte utslippstak vil det absolutte nivået på utslipp av klimagasser i USA øke mellom 15 og 50 prosent over 2000 nivå i alle tre scenariene, selv om bruken av karbon minker betraktelig.


Rapporten konkluderer også med at det i dag finnes teknologier som kan takle klimaendringene, akselerere den økonomiske veksten og forsterke energisikkerhet – hvis de blir støttet opp om av politiske virkemiddel og investeringen.


Må ha forbrukeraksept

Lave priser på fossilt brensel oppmuntrer til investeringer i lite energieffektiv og CO2-utslippende industri. Men rapporten viser at en reduksjon av utslippene kan realiseres gjennom en energisikkringspolitikk, som med tidlige og vedvarende investeringer og tekniske nyvinninger, reduserer forbruket av petroleumsprodukter. I tillegg trengs det også aksept fra forbrukerne for innovative lavutslipps- og energieffektive teknologier.


Rapporten konkluderer også med at en flersidig politisk tilnærming, inkludert investering i nye teknologier og en fleksibel reguleringsmekanisme for å redusere utslipp, kan hjelpe USA med å møte sine mål om vekst i økonomien, energisikkring og renere miljø.


Jobber mot nasjonal visjon

Rapporten er en i en serie av rapporter om klimaendringer utført av Pew Center on Global Climate Change. Senteret ble etablert i mai 1998 og er finansiert av et fond nedsatt av arvingene til Sun Oil. Organisasjonen skal nå arbeide framtidsrettet, og jobber mot å utvikle en nasjonal visjon for politikk, strategier og investeringer som kan hjelpe til å nå disse målene om reduserte utslipp.


Pew Center on Global Climate Change har hatt hjelp av Global Business Network, et bedriftsrådgivningsfirma, for å utvikle sannsynlige energiscenarier og trekke relevante konklusjoner i denne rapporten.


Bush kritisert

Den amerikanske klimapolitikken har pådratt seg harme fra andre nasjoner. President Bush har bl.a. trukket den amerikanske støtten til Kyotoprotokollen og FNs overenskomst om utslipp av klimagasser. Dessuten har Bush administrasjonen har flere ganger stilt spørsmål omkring påliteligheten av at global opparming virkelig finner sted.


USA er ansvarlig for mer en 25 prosent av det totale utslippet av drivhusgasser i verden. Data som ble frigjort av FN i juni viser at det amerikanske utslippet av drivhusgass økte rundt 14 prosent fra 1990 til 2000.


President Bush er uvillig til å pålegge obligatoriske CO2-reduksjoner på amerikansk industri og har i steden promotert et frivillig program for å redusere nasjonens drivhusgassitensitet med 18 prosent. Kritikere mener denne tilnærmingen vil gjøre lite for å redusere USAs utslipp av klimagasser.


Kilde: Environment News Service (ENS)