Nyheter

Bondevik garanterer ingenting

Publiseringsdato: 30. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Samtidig med at FNs World Climate Change Conferense pågår i Moskva sier Kjell Magne Bondevik at han ikke kan garantere at Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen. - Skremmende og trist mener Bellona.

Kyoto-avtalen:

Statsministeren kom med disse uttalelsene på gårsdagens kontaktkonferanse mellom KrF og miljøorganisasjonene, der Bellona var tilstede. Dette er første gang Bondevik offentlig innrømmer at Norge kan komme til å bryte sine internasjonale miljøforpliktetelser. Utover at han ikke kunne garantere noe, utdypet ikke Bondevik noe mer om hvorfor han ikke kan garantere dette.

-Skremmende
— Det er skremmende å registrere at Statsministeren kommer med slike uttalelser når man er midt oppe i en prosess som kan føre til at Lofoten og Barentshavet åpnes for petroleumsvirksomhet, en sektor som er en av de største kildene til utslipp av klimagasser, sier Isak Oksvold fagmedarbeider i Bellona, som var til stede på kontaktkonferansen. Han sier videre at det er trist å høre at Bondevik nå er unnvikende til en avtale de tre siste regjeringene har forpliktet seg til.

– Ingen skam å snu
— Bondevik presser ikke akkurat på for å utvikle nyskapende CO2-reduserende teknologi, sier juridisk rådgiver i Bellona, Christine Karlsen. Nylig ga han Snøhvit og Statoil tillatelse til å la være å rense utslippene av CO2 fra gasskraftverket der. Dette utslippet er på 920 000 tonn CO2 noe som tilsvarer utslippet fra 320 000 biler. Dette til tross for at Statoil allikevel bygger anlegg for injisering av CO2 i grunnen fordi det er nødvendig å fjerne CO2 fra gassen de tar opp.

Bellona har klaget på denne saken, og Karlsen minner Bondevik om fjellregelen som sier at det ikke er noen skam å snu

– Norge har mye å kutte
Da Kyoto-avtalen kom i stand i 1997 var dette et felles globalt initiativ til å redusere utslippet av drivhusgasser. Industrilandene forpliktet seg da til å redusere sine utslipp av slike gasser med 5,2 % i 2012 i forhold til nivået i 1990. Tall fra SFT viser at det er ventet at Norges utslipp av klimagasser i perioden 1990 til 2010 vil øke med 27 %. Selv om noe av dette kan veies opp med kjøp av utslippskvoter må de forventede utslippene innenlands reduseres med 10 – 15 %.

– Gikk av på grunn av klimagassutslipp
Sist Bondevik var statsminister gikk han som kjent av fordi Stortinget ikke gikk med på at han fikk regulere utslippene av klimagasser fra gasskraftverkene. Det virker nå som dette er fjern fortid for statsministeren.

Å høre sin egen sjef komme med slike uttalelser kan heller ikke være spesielt oppløftende for Børge Brende som i går i Moskva uttalte stor skuffelse over Vladimir Putins manglende vilje til å ratifisere Kyoto-avtalen.

– Regjeringen har tiltak hvis de vil
— Bondevik har nok innsett at det kan være svært utfordrende å komme med tiltak som er kraftige nok innen fristen 2010, sier Oksvold. Han påpeker imidlertid at hvis regjeringen vil kan de sørge for at det blir igangsatt innsamling, transport og deponering av CO2 fra eksisterende industri evt. nye gasskraftverk. — Dette bør også være i regjeringens interesse både med tanke på nedbyggingen i Nordsjøen og landets internasjonale troverdighet, sier han.