Nyheter

Urovekkende passivt

Publiseringsdato: 8. oktober, 2003

Skrevet av: Beate Kristiansen

I forhold til ressurs- og klima hensyn bør regjeringen være med på å drive utviklingen av CO2-håndteringsløsninger videre. Det vi nå ser en urovekkende passiv regjering i en sak hvor den forrige Bondevik-regjeringen gikk av.

Statsbudsjettet 2004:

Olje- og energiminster Einar Steensnæs uttrykker i sin pressemelding i forbindelse med statsbudsjettet at regjeringen viser vilje til å prioritere renseteknologi for gasskraftverk gjennom sitt forslag om en bevilling på 50 millioner kroner til forskning og utvikling, og kaller dette en betydelig satsing. Dette er en teknologi hvor norske miljøer er i fremste rekke internasjonalt.

— Det er bra at regjeringen øker sin pott til FoU, men dette utgjør ingen faktisk satsing. Det er heller bakstreversk, når de selv godt vet at tiden er moden for pilotprosjekter, sier Bellona leder Frederic Hauge

Ressurser kan gå til spille
Egentlig burde regjeringen tatt initiativ til å realisere pilotprosjekter. Å vente med å fremme forslag om bevillinger til en eventuell søknad er på bordet er en lite progressiv handlemåteog gir signaler om tilbakeholdenhet. Dessuten gir det lite forutsigbarhet og lange beslutningsprosesser for aktørene.

Det er nå tidskritisk med hensyn på utnyttelse av ressursene i Nordsjøen. Dagen der oljefeltene trenger CO2 for å få mest mulig olje ut av reservoarene, dermed også forlenget utnyttelse av infrastrukturen i Nordsjøen, nærmer seg. Regjeringen er altså i ferd med å la mulighetene for ressursutnyttelse passere. I steden for å sitte med hendene i fanget burde regjeringen utvist handlekraft og sikret nåværende og fremtidig aktivitet i Nordsjøen ved å satse tungt på en infrastruktur for CO2. Da ville oljeindustrien fått stilnet sin hunger etter høyere aktivitet. Dette ville vesentlig lettet trykket på de sårbare områdene i Lofoten-Barentshavet

Kyoto-avtalen kan innfris
Samtidig begynner det å haste å få snudd trenden på utslipp av CO2. I 2005 skal Norge, i henhold til Kyotoprotokollen, vise at vi er på vei og har en plan for reduksjon. Bondevik har imidlertid gitt signaler om resignasjon.

— Dette viser hvor Bondevik-regjeringen egentlig står i forhold til Kyoto. Norge må utvise særlig ansvar i forhold til Kyoto som verdens tredje største oljeeksportør. Derfor bør investeringsstøtten til Gasskraftverk med CO2-håndtering komme nå!, buldrer en skuffet Frederic Hauge.

Bellona mener det er for lenge å vente til 2006 med investeringsstøtte. I tillegg bør støtten også omfatte håndtering av CO2 fra industrien, slik at man faktisk kan oppnå en netto reduksjon av CO2-utslipp. Noe som vil gi positive utslag i CO2-regnskapet.