Nyheter

Tannløst fra Hareide

Publiseringsdato: 29. juni, 2004

Regjeringen har nå sendt et lovforslag om kvotehandel med klimagasser ut på høring. Forslaget innebærer at det innføres et system for kvotehandel med CO2 fra 2005. Bellona mener dette er et forslag som får minimal betydning.

PRESSEMELDING:

Forslaget til kvotelov får ingen i Bellona til å hoppe i stolen av begeistring.


– Hele forslaget ser mest ut som en lek, hvor man skal leke klimapolitikk fram til Kyoto-protokollens forpliktelser trer i kraft fra 2008. Forslaget omfatter kun 10 prosent av de norske klimagassutslippene, og det gjelder kun for tre år. Egentlig koker det hele ned til at det nasjonale kvotesystemet kun får mikroskopisk betydning for miljøet, sier Frederic Hauge i Bellona.


Tannløst

Hauge er ikke overrasket over at forslaget har et noe tannløst preg, men synes i anstendighetens navn at man kunne foreslå noen klare kjøreregler. Gjentatte ganger har Statsminister Kjell Magne Bondevik erklært at kjøp av kvoter fra andre land kun skal være et supplement til utslippsreduksjoner som gjennomføres fysisk i Norge. I høringsnotatet fra Miljøverndepartementet legges det generelt opp til at kvoter utstedt i EU skal godkjennes i Norge.


Hareide vil ha helhet

Miljøvernminister Knut Arild Hareide sier i en pressemelding at Norge med dette blir et av få land som har et helhetlig system for reduksjon av klimagasser. Han sier videre at hoveddelen av de samlede norske klimagassutslippene vil være omfattet av virkemidler fra 1. januar 2005. EU skal også innføre sitt kvotesystem fra samme dato.


Videre i den nybakte miljøvernministerens pressemelding blir det understreket at det har vært viktig å velge løsninger som er forenlige med EUs kvotesystem, fordi det vil gi norsk industri tilsvarende rammevilkår som konkurrentene i Europa.


Savner post-kyotoperspektiv

Bellona-leder Hauge synes hele den norske klimapolitikken er kortsiktig – og altfor opphengt i Kyoto.


– Man glemmer fullstendig at vi i følge FNs klimapanel bør redusere utslippene med 60 – 80 prosent globalt. Kyoto er bare et bitte lite skritt på veien. Et system med kvotehandel er kanskje den billigste metoden for å oppfylle Kyoto, men det kan bli dyrt for Norge hvis vi ikke allerede gjennomfører tiltak som kan bringe oss hele veien til målet. Det mest nærliggende tiltaket er å iverksette lagring av CO2 på norsk sokkel, men her er Regjeringen, til tross for gjentatte formaninger fra Stortinget, nesten handlingslammet, sier Hauge.
Kontaktpersoner:

Frederic Hauge, leder Bellona tlf. 900 57 543

Marius Holm, leder Bellonas energiavdeling, 957 21 632