Nyheter

Ber Blair presse Bush på Kyoto

Publiseringsdato: 1. juli, 2004

Skrevet av: Vanja Bjørke

I følge avisen the Guardian utsettes Tony Blair for kraftig kritikk fra en gruppe forskere og diplomater. De ønsker at han skal bruke det spesielle forholdet mellom England og USA til å legge press på George W. Bush, slik at amerikanerne vedtar Kyotoprotokollen.

Kritikken kommer fra forsknings- og teknologikomitéen i the House of Lords, Englands parlamentariske ’overhus’. De krever at britene øker innsatsen for å få overtalt president Bush til å forandre mening om klimaendringene.

Komitéens rapport, som ble offentliggjort 30 juni, sier at den britiske regjeringen bør iverksette tiltak for å overtale regjeringer som enda ikke tar klimaendringene på alvor til å gjøre dette. Spesielt gjelder dette ratifisering av Kyotoprotokollen.

Større forståelse nå
Lordenes kritikk kommer samtidig med at den britiske regjeringen innrømmer at det demrer for ministrene at klimaforandringene er reelle og alvorlige. Miljøvernministeren, Margaret Beckett, sa i et intervju med the Guardian at hun tror forståelsen for hva som er i ferd med å skje er større nå.

Komitéen advarer om at Kyotoprotokollen er meningsløs med mindre USA, verdens største forurenser, signerer avtalen.

Russland må signere
England ser for seg to hovedtrinn på veien mot å få USA til å signere protokollen. For det første må Russland, som er ansvarlig for 17% av klimagassutslippene, overtales til å signere. Dette målet ble bragt et skritt nærmere forrige måned, da Vladimir Putin så ut til å endre holdning til avtalen.

Dersom Russland undertegner, håper britene at dette vil legge nok press på amerikanerne til at de også følger opp. Som verdens største forurenser står USA for 24% av verdens drivhusgassutslipp. Protokollen trer i kraft når 55 land, som til sammen er ansvarlige for minst 55% av CO2-utslippene, har ratifisert avtalen.

Klimaendringer farligere enn al-Quaida
Lordene i forsknings- og teknologikomitéen gjorde det klart at de ønsker fortgang i den politiske prosessen. De er imponert av regjeringens vitenskapelige hovedrådgiver, Sir David King, som har uttalt at han ser på klimaendringene som en større trussel enn al-Qaida.

Kilde: The Guardian