Nyheter

Blair setter fokus på klimaendringer

Publiseringsdato: 23. september, 2004

Skrevet av: Eivind Trædal

Storbritannias stasminister Tony Blair utpekte klimaendringer som den største miljøutfordringen i verden i en tale i London nylig.

Blairs holdt talen i forbindelse med 10-års-dagen til Englands offisielle Næringslivs- og miljøprogram 15. september. Blair la ikke fingrene mellom i sine advarsler om klimaendringer. Hetebølgen i Europa i fjor, rekordhøye temperaturer de siste tiårene og overveldende konsensus blant verdens forskere ble trukket frem som klare bevis for at klimaendringene er i gang, og at virkningene kan bli svært skadelige. Han omtalte klimaendringene som ”En utfordring med så omfattende konsekvenser og irreversible destruktive krefter at den radikalt vil endre menneskehetens eksistens”.

Den mye omtalte uenigheten blant forskere, som mange aviser er påpasselige med å minne oss om, ble avkreftet av Blair, som omtalte tvilerne i forskermiljøet som en forsvinnende håndfull skeptikere.

Blair satte fokus på rask handling, og pekte på Englands innsats. Overslag viser at England har kuttet sine klimautslipp med 15 % siden 1990, samtidig som de har opplevd en økonomisk vekst på 36%, noe som må regnes som en fjær i hatten. Blair mente disse tallene gav håp om at en ikke trenger å se noe motsetning mellom miljøhensyn og økonomisk vekst. Enøk-tiltak, fornybar energi, kvotehandel, hydrogen, miljøvennlig transport og CO2-deponering var blant virkemidlene som ble trukket frem i talen. USAs manglende ratifisering av Kyoto-avtalen ble ikke oversett, og Blair gjorde også oppmerksom på de store utfordringene som ligger i å skaffe fornybar energi til India og Kina, med sine voksende befolkninger og økonomier. Blair oppfordret i sin oppsummering til et krafttak mot klimaendringene, med større innsats fra G8-landene, og England som et foregangsland.