Nyheter

Kyoto-avtalen trer i kraft 16. februar

Publiseringsdato: 18. november, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

I dag ble Russlands formelle ratifikasjonsdokument av Kyoto-avtalen overlevert FNs generalsekretær Koffi Annan.

Overleveringen fant sted under FNs sikkerhetsråds møte i Nairobi i Kenya. Russlands ratifikasjon gjør at den internasjonale avtalen om reduksjon av utslippet av klimagasser endelig trår i kraft. Ikrafttredelsen skjer 16. februar 2005 – 90 dager etter FN mottok Putins signatur.

– Dette er et historisk skritt framover i verdens kamp mot en virkelig global trussel, sier Annan i en pressemelding. Han påpeker også at Russlands ratifisering setter sluttstrek for lang tids usikkerhet om Kyoto-avtalen ville trå i kraft eller ikke.

Etter lengre tids mildt sagt uklare signaler ble det fredag 22.10. i år klart at den russiske dumaen fulgte landets regjering og gikk inn for ratifisering, og i dag ble altså det endelige dokumentet overlevert FN.

Russlands tilslutning til avtalen har vært helt nødvendig for ikrafttredelsen siden USA trakk seg ut i 2001. Avtalen må nemlig signeres av industriland som står for minst 55 prosent av de totale utslippene. Til i dag har den vært signert av land som står for 46 prosent. Russland står alene for ca 17 prosent av de totale utslippene.

Til sammen 128 land vil fra 16. februar være forpliktet av avtalen som pålegger samtykkende i-land å redusere sine utslipp av seks klimagasser med fem prosent i forhold til 1990-nivå innen 2012.

Allerede neste måned vil partene som har slutet seg til Klimakonvensjonen være samlet under klimakonferansen COP 10 i Buenos Aires. Der fjorårets konferanse var preget av Russland som vinglet om Kyoto-ratifisering eller ikke, kan årets konferanse preges av konkrete fremtidsutfordringer.

Annan oppfordrer også deltakerne på COP 10 til å gripe mulighetene som ligger i at Kyoto-protokollen nå trer i kraft om 90 dager.