Nyheter

Tid for handling

Publiseringsdato: 25. juli, 2005

Skrevet av: Agnete Samdahl

Klima- og energihandlingspakken for Osloregionen er blitt vedtatt. Nå er det tid for handling.

Bystyret i Oslo har besluttet å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2030. Bystyret har også forpliktet seg til handlingspakken byrådet nylig la fram for klima- og energitiltak. De vedtatte tiltakene kan fungere som eksempel for andre regioner i Norge når de legger sine planer for miljøtiltak.


– Det er bra at bystyret tar ansvar for konkrete virkemidler og bidrag for oppfylling av Oslos klimaforpliktelse. Disse tiltakene er viktige både for lokal miljøpolitikk og for en regional oppfølging av forpliktelsene i henhold til Kyotoavtalen, sier Gunnar Grini, fagmedarbeider i Bellona. Vi ser fram til å se en detaljert handlings- og tidsplan over hvordan disse tiltakene skal bli iverksatt. Det er viktig at bystyret holder byrådet i ørene og sørger for at det faktisk bevilges midler til å gjennomføre tiltakene.