Nyheter

Bruk oljefondet til mikrofinansiering

Publiseringsdato: 17. oktober, 2005

Skrevet av: Rune Frøyland

Bellona utfordrer den nye Regjeringen til å gi Petroleumsfondet en ny og konstruktiv anvendelse i mikrofinansiering av fornybar energi og andre tiltak i utviklingsland.

– Den største utfordringen verden står ovenfor er å skape utvikling og økt levestandard for verdens fattige uten at dette går på bekostning av miljø og klima. Potensialet for småskala fornybar energi, basert på bl.a. solenergi, er stort i mange utviklingsland, men finansiering mangler, sier Frederic Hauge i Bellona.


Bellona mener forholdene politisk ligger godt til rette for å gi norsk utviklingspolitikk et nytt ben å stå på. Erik Solheim blir en utviklingsminister med høye ambisjoner – og med støtte fra Jonas Gahr Støre, som har stor tyngde i humanitære spørsmål fra Røde Kors og WHO i UD, Helen Bjørnøy i Miljøverndepartementet (kjent for stort engasjement for utsatte grupper i Kirkens Bymisjon) og Kristin Halvorsen i Finansdepartementet, har vi tro på at ideen vil få gjennomslag i Regjeringen.


2005 er FNs år for mikrokreditt

«Det er akkurat akkurat denne typen framskritt vi må gjøre for å kunne nå Tusenårsmålene.

La oss være klare: mikrofinansiering er ikke veldedighet. Det er en måte å gi lavtlønnede husholdninger de samme rettighetene og tjenestene som er tilgjengelige for alle andre. Det er å erkjenne at fattige mennesker er løsningen, ikke problemet. Det er en måte å skape idéer, energi og visjoner. Det er en måte å bygge produktive foretak, slik at hele samfunn kan dra nytte av det.”FNs generalsekretær Kofi Annans budskap ved lanseringen av Det internasjonale året for mikrokreditt, 18. november 2004


Avkastning og risikoFor de som måtte tro at dette vil fortone seg som et risikabelt prosjekt med lav avkastning, kan vi berolige med at konseptet er godt utprøvd i mange land. På tross av høye renter er tilbakebetalingsprosenten helt oppe i 99%. Samtidig viser statistikken at nettoinntektene til lånekundene stiger betydelig.


Mer om mikrofinansiering her