Nyheter

Miljøødeleggelser kan tvinge millioner på flukt

Publiseringsdato: 12. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

FN frykter at naturkatastrofer og miljøødeleggelser vil tvinge nærmere 50 millioner mennesker på flukt innen 2010.

Uttalelsen kommer i forbindelse med FNs internasjonale dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofer 12. oktober. FNs institutt for miljø og sikkerhet (UNU-EHS) ber nå det internasjonale samfunnet om å inkludere og å anerkjenne miljøflyktninger som en egen flyktningekategori. Miljøflyktninger er per i dag ikke anerkjent i internasjonale konvensjoner, til tross for at ferske tall fra Røde Kors viser at det nå er flere mennesker på flukt fra miljøødeleggelser og naturkatastrofer enn fra krig.

Stigende havnivå, ørkenspredning og flom er blant problemene som allerede har ført til at omlag 19 millioner mennesker nå er fordrevet fra sine hjem. Hvis utviklingen fortsetter advarer FN-eksperter om at tallet på internt fordrevne og flyktninger vil kunne overstige flere hundre millioner.

– Det er en velbegrunnet frykt for at antallet mennesker som flykter fra ulevelige miljøforhold vil øke eksponentielt etter hvert som verden opplever effekten av klimaforandringene og andre fenomener, sier lederen for UNU-EHS, Janos Bogardi i en pressemelding. – Dette er en ny kategori flyktninger som må omfattes bedre av internasjonale avtaler. Vi må bli bedre til å forberede oss på det som vil skje, sier han.

Viktig definisjon
I følge Hans van Ginkel, rektor ved FN-Universitetet, er det svært viktig at man forbereder seg på det økende antall miljøflyktninger ved at man definerer, aksepterer og legger til rette for miljøflyktningene i internasjonale konvensjoner. Van Ginkel legger også vekt på at definisjonen av miljøflyktninger må være svært spesifikk slik at man skiller disse flyktningene fra dem som frivillig forlater hjemlandet for å få et bedre liv.

I følge Bogardi er enkelte eksperter også bekymret for at selve ordet ”miljøflyktning” kan gi et forenklet bilde av årsakene til hvorfor disse menneskene flykter. De mener det lett kan oppfattes som om det er naturen som tvinger menneskene på flukt, når det i realiteten er, med enkelte unntak, menneskeskapte lover, regler og levesett som destruerer naturen og gjør den ubeboelig.

Av denne grunn er UNU-EHS nå i ferd med å etablere internasjonale definisjoner som skal gjøre det enklere å samarbeide om miljø- og sikkerhetsspørsmål, forteller Bogardi.