Satser på biodrivstoff som klimatiltak

Regjeringen offentliggjorde i dag sin satsing via en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Regjeringens ambisjon er at innen 2007 skal to prosent av alt drivstoff som selges være biodrivstoff, og tilsvarende fire prosent innen 2010. Dette ønsker regjeringen å oppnå gjennom økonomiske incentiver, sannsynligvis gjennom subsidier av biodrivstoff, og lovpålegg.

Regjeringens sterkeste og mest effektive virkemiddel for å nå dette målet er å pålegge oljeselskapene å blande inn to til fire prosent biodrivstoff i ordinært drivstoff. Dette er fullt ut teknisk mulig allerede i dag.