Nyheter

Satser på biodrivstoff som klimatiltak

Publiseringsdato: 11. oktober, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Regjeringen vil stille krav om bruk av biodrivstoff i Norge. Målet er at fire prosent av alt drivstoff som selges i 2010 skal være biodrivstoff.

Regjeringen offentliggjorde i dag sin satsing via en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Regjeringens ambisjon er at innen 2007 skal to prosent av alt drivstoff som selges være biodrivstoff, og tilsvarende fire prosent innen 2010. Dette ønsker regjeringen å oppnå gjennom økonomiske incentiver, sannsynligvis gjennom subsidier av biodrivstoff, og lovpålegg.

Regjeringens sterkeste og mest effektive virkemiddel for å nå dette målet er å pålegge oljeselskapene å blande inn to til fire prosent biodrivstoff i ordinært drivstoff. Dette er fullt ut teknisk mulig allerede i dag.