Nyheter

Sykdomsutbrudd på cruiseskip knyttes til klimaforandringer

Publiseringsdato: 7. oktober, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

En undersøkelse foretatt av Alaskan Department og Health and Social Services viser at oppvarmet sjøvann kan ha infisert Alaska-østers med en bakterie man ikke forventet å finne så langt nord. Vannet skulle være for kaldt.

Bakterien det er snakk om, heter Vibrio parahaemolyticus, og var årsaken til at 62 passasjerer ble syke under et cruise i Alaska i fjor sommer. Smittekilden ble konstatert å være østers fra en østersfarm i Prince William Sound. Alle de syke hadde spist østersen rå, men ingen hadde spist mer enn én.

Det er aldri tidligere blitt påvist østers som er infisert av denne bakterien i dette området – Prince William Sound ligger nesten hundre mil lenger nord enn tidligere påviste kilder.

Dette er det første dokumenterte utbruddet av Vibrio parahaemolyticus som kan settes i forbindelse med inntak av Alaska-østers. Også andre østersfarmer, både i Kachemak Bay og sørøst-Alaska viste positive funn av bakterien, som antas å bare finnes i østers som lever i en vanntemperatur på over 15oC.

Ifølge Reuters viser en oversikt over temperaturene i området at havet ikke noengang i nyere tid har vært så varmt som nå. I tillegg viser den at havtemperaturen har steget gradvis siden 1976.

Joseph McLaughlin fra Alaska Department of Health and Social Services sier i et intervju med Reuters at dette sannsynligvis er det beste bevis på at økt temperatur i havet kan bidra til utbredelse av sykdom. Det er også antatt at varmere temperaturer vil bidra til å spre nye sykdommer til nye regioner.