Nyheter

Rekordhøy klimagasskonsentrasjon i atmosfæren

Publiseringsdato: 28. november, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Nivået av klimagasser i atomsfæren er nå det høyeste på 650 000 år. Det viser en ny studie publisert i tidsskriftet Science i forrige uke.

Et europeisk forskningsteam har kommet frem til de nye resultatene ved å undersøke luftbobler som har ligget lagret i isen i Antarktis i opptil 650 000 år. Ved å analysere luftboblenes innhold og kategorisere dem på bakgrunn av alder, har forskerne fått verdifull informasjon om de atmosfæriske forholdene fra og med den åttende istid til og med i dag. Studien viser blant annet at nivået av CO2 og metan i atmosfæren har steget 200 ganger raskere de siste 50 årene enn i noen annen periode.

Menneskeskapt
Studien, som er en del av det europeiske forskningsprosjektet European Project for Ice Coring in Antarctica (EPICA), dekker en tidsperiode som er hele 210 000 år lengre enn tilsvarende oversikter, og fungerer som en loggbok for det globale klimaet. Den viser at CO2-nivået i atmosfæren var på rundt 290 ppm for omlag 650 000 år siden. I dag ligger tallet på cirka 375 ppm. De tilsvarende tallene for metan er på henholdsvis 600 ppb, og 1700 ppb.

I følge forskningsleder Thomas Stocker ved Universitetet i Bern, er økningen av klimagassinholdet i atmosfæren et resultat av bruken av fossilt brensel i moderne tid og ikke et produkt av jordens naturlige klimasykluser. – Dette er virkelig noe vi aldri tidligere har sett maken til, sier Stocker til tidsskriftet Nature.

Viktig verktøy
I følge Stocker er studien også et verdifullt verktøy i den videre forskningen på klimaforandringene. – Vi har lagt frem viktig, nytt grunnlagsmateriale for de modellene vi bruker for å undersøke klimaforandringene, sier Stocker i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.