Nyheter

India og Kina ved miljøveivalg

Publiseringsdato: 12. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Verden står overfor store miljøutfordringer i kjølvannet av den økonomiske boomen i Kina og India. I følge en ny rapport som ble publisert denne uken vil Kina og India, dersom de utvikler det samme forbruket per innbygger som Japan, i 2030 ha behov for alle ressurssene på jorden.

I følge rapporten, utgitt av det amerikanske forskningssenteret Worldwatch Institute i Washington D.C., holder India og Kina verden i balanse ved sine foreløpig relativt lave ressursforbruk. I lys av landenes raske økonomiske utvikling advarer instituttet imidlertid om at man nå står overfor et miljøveivalg.

”Valgene disse to landene tar i de kommende årene vil enten føre til økende global økologisk og politisk ustabilitet eller lede oss mot en ny utvikling basert på effektivitet og bedre ivaretagelse av ressurssene”; står det i rapporten.

Et globalt ansvar
Den økonomiske veksten i de to landene har vært substansiell de siste årene. Kina bruker i dag en tredjedel av verdens stål, og er verdens nest største importør av olje. Forurensing og CO2-utslipp har vært proporsjonal med denne veksten. Kina er nå verdens nest største kilde til CO2-utslipp, mens India er verdens fjerde største. Til tross for tallene er forurensing og energiforbruk per innbygger lavt i de to landene. Hvis man sammenlikner ”økologiske fotavtrykk” (ØF), det vil si gjennomsnittsinnbyggerens forbruk av naturressurser i hvert enkelt land, er et kinesisk ØF 1,6 hektar, et indisk 0,8 hektar mens et amerikansk ØF er på hele 9,7 hektar. Måleenheten hektar angir det areal som er nødvendig for at naturen skal kunne fornye disse ressursene.

Problemene knyttet til den økonomiske veksten er med andre ord et globalt ansvar. – Rekordhøyt energiforbruk i USA og Europa må bære like mye av skylden for dagens situasjon, sier presidenten i Worldwatch Institute, Christopher Flavin i et intervju med tidsskriftet New Scientist.

Lyspunkter
Flavin mener likevel at Kina og India kan utnytte situasjonen til sin fordel.

– Ved å komme de industrielle landene i forkjøpet, kan de bli verdensledende på bærekraftig energi og jordbruk i løpet av ti år, sier Flavin. I følge New Scientist er det allerede tegn som tyder på at dette kan bli en realitet. Begge landene satser blant annet stort på offentlig transport, og Kina har erklært at det for dem er en nasjonal prioritet. India har i dag verdens fjerde største vindkraftindustri og har planer om å dekke en tredjedel av sitt energibehov med fornybare kilder.