Nyheter

Miljøverstinger møtes til nytt klimasamarbeid

Publiseringsdato: 10. januar, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Flere av verdens største forurensere møtes i morgen i Sydney for det første møtet i det nye klimasamarbeidet The Asia-Pacific Partnership for Clean Development and Climate. Uten bindende avtaler blir samarbeidet av mange sett på som et dårlig alternativ til Kyoto-avtalen.

Klimaalliansen ble dannet i juli i fjor og består av de seks medlemslandene USA, Japan, Kina, India, Australia og Sør Korea. Formålet med alliansen er å fremme miljøvennlig teknologi i bekjempelsen klimaforandringene uten å hemme økonomisk vekst.

Behovet for miljøendringer i disse landene er stort. I følge alliansen selv bor 45 prosent av verdens befolkning i de seks medlemslandene. Tilsammen slipper landene ut 48 prosent av de globale klimagassutslippene og står for 48 prosent av verdens totale energiforbruk.

Alternativ til Kyoto
Medlemslandene mener selv at den nye alliansen er et godt supplement til Kyoto-avtalen, til tross for at den ikke innebærer bindende avtaler om å redusere landenes utslipp av klimagasser. Av medlemmene er det bare Japan som også er formelt bundet til Kyoto-avtalen, mens Kina, India og Sør Korea støtter protokollen uten å være bundet i den første fasen. USA og Australia er de to eneste vestlige landene som ikke med i Kyoto-avtalen .

Alliansen satser i stedet på miljøteknologi for å oppnå reduksjoner i sine klimagassutslipp. I følge nyhetsbyrået Reuters planlegger alliansen å lage et fond som skal brukes til å utvikle og promotere denne type teknologi. Etter planen skal Australia gi det første bidraget til fondet, i form av 75 millioner amerikanske dollar. I tillegg satser alliansen på støtte fra private bidragsgivere for å utvikle teknologier for produksjon av blant annet ren kullkraft og fornybar energi.

Optimistisk
Foreløpig råder det optimisme før morgendagens første møte i Sydney. – Denne konferansen kommer ikke til å bli ”et typisk FN-møte” der utviklingsland er ute etter gavepakker , sier lederen for det australske Asia-Pacific Economic Cooperation Center in Melbourne, Alan Oxley, til Reuters. – I de foreløpige diskusjonene har vi ikke hatt den vanlige situasjonen der utviklingslandene – og vi snakker i hovedsak om India og Kina – ber om penger. Fokuset har faktisk vært på å samarbeide om teknologi, sier Oxley.