Nyheter

Den første store miljøsynderen endelig ute av oljefondet

Publiseringsdato: 7. juni, 2006

Skrevet av: Rune Frøyland

Gårsdagens kunngjøring fra Finansdepartementet om at gruveselskapet Freeport nå er ute av Oljefondets portefølje er en milepæl og en stor seier for Bellona og andre som gjentatte ganger over lang tid har krevd at det tidligere Statens Petroleumsfond ikke skal investere i alvorlig miljøskadelig virksomhet.

Dette er første gang at et selskap utelukkes med en miljøvernbegrunnelse. Bellona har alltid ment at investeringer som skjer for fremtidige generasjoner
bør gjøres i virksomheter som skaper reelle verdier ved å løse våre energi- og ressursutfordringer.
Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland har gjort meget grundige undersøkelser og kan med stor faglig tyngde dokumentere at Freeport har gjort seg skyldige i svært grov miljøkriminalitet og derfor ikke har noen plass i vårt felles pensjonsfond. Hele begrunnelsen og kildereferanser finner du her.

Etikkrådet oppsummerer selv sine undersøkelser slik:

”Basert på den dokumentasjonen rådet har hatt tilgang til om selskapet og Freeports eget svar til rådet, finner rådet at Freeports gruvevirksomhet medfører en uakseptabel risiko for medvirkning til omfattende og irreversible skader på natur og miljø. Etter rådets vurdering er selskapets praksis med elvedeponering et brudd på internasjonale normer, og det kan reises spørsmål om selskapet også bryter med nasjonale miljøkrav. Rådet anser selskapets påstander om at dets virksomhet ikke medfører langsiktige og irreversible miljøskader som lite troverdige. Dette forsterkes av mangelen på åpenhet og gjennomsiktighet i selskapets miljørapportering. Med de planer som selskapet har lagt frem med hensyn til utvidelse av produksjon og ny leteaktivitet er det grunn til å tro at selskapets uakseptable praksis vil fortsette i fremtiden.”

Bellona gratulerer Etikkrådet med godt arbeid og Finansministeren med en klok avgjørelse som vi håper og tror at vil bli fulgt opp også i forhold til andre investeringer og. Det er imidlertid viktig at denne utestengelsen ikke blir en sovepute med hensyn til de miljøødeleggelsene som fortsatt pågår i stor skala ved Freeports gruver i Indonesia. Regjeringen må benytte sin kontakt med indonesiske myndigheter til å påvirke forvaltningen av landets naturressurser i en bærekraftig retning.

Bellona ønsker Etikkrådet lykke til videre og ser frem til flere lignende anbefalinger!