Nyheter

Rekordvarm klode

Jordkloden
Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 29. september, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

En ny NASA-studie viser at jorda er varmere enn den noen gang har vært de siste 12.000 år. – Dette er nok et bevis på at det er viktig å begrense CO2-utslippene drastisk, sier dr. scient Aage Stangeland i Bellona.

Temperaturene på jorda har økt voldsomt de siste 30 årene, med hele 0,2 grader hvert tiår. Siden siste istid for 12.000 år siden har det aldri vært så varmt som nå, viser en NASA-studie som ble publisert denne uken.

– Vi nærmer oss farlige nivåer av menneskeskapt forurensning, sier James Hansen, som har ledet forskningsarbeidet. Han er en anerkjent klimaforsker og leder ved NASAs Goddard Institute for Space Studies i New York.

En helt annen planet

For tre millioner år siden var jordkloden rundt 2-3 grader varmere enn nå. Den gang var havnivået rundt 25 meter høyere enn dagens. Nettopp økningen i havnivået er det som bekymrer Hansen mest.

– Ytterligere global oppvarming på én grad Celsius definerer et kritisk nivå. Hvis temperaturen øker mer vil vi gjøre jorda til en helt annen planet enn den vi kjenner i dag, sier Hansen.

Hvis vi ikke får stoppet utviklingen vil verden ifølge FNs klimapanel blant annet oppleve mer flom, flere jordras, dårligere og mindre vannressurser, flere epidemier, økt fare for skogbrann og økt skade på økosystemene i havet.

Raskere og raskere

Asgeir Sorteberg leder avdelingen for framtidig klima for Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen. Han tror menneskene kan få store problemer med å tilpasse seg de hurtige endringene.

– Endringer som før tok flere hundre år tar nå bare noen tiår. All mulig infrastruktur og menneskelig aktivitet vil bli påvirket. Og oppvarminga går bare raskere og raskere. De neste 100 årene regner man med at den globale økningen vil være på rundt 0,3 grader per tiår, sier han.

Den verste oppvarmingen finner man i nordlige strøk på kloden, spesielt Arktis. Snø reflekterer solstråling, men når snøen smelter tar mørkere områder til seg mer varme, og da smelter mer snø. Sammenlignet med det globale gjennomsnittet øker temperaturene i nord dobbelt så mye.

Sensasjon

På slutten av 1980-tallet skapte Hansen sensasjon da han hevdet at det var en sammenheng mellom klimaendringer og menneskelig forurensning. Den gang ble han møtt med sterk kritikk og mye skepsis. I dag er situasjonen en annen.

– Tidligere var det flere som var skeptiske til om klimaeendringene hadde sammenheng med menneskelig aktivitet, men nå er de aller fleste klimaforskere enig om at det er en reell effekt. Hansens nye studie viser hvor viktig det er å gjøre noe med CO2-utslippene, sier Bellonas Stangeland.

Bellona mener at energieffektivisering og mer fornybar energi er de viktigste tiltakene mot global oppvarming. I tillegg må store mengder CO2-utslipp renses og lagres, noe Bellona jobber aktivt for å få til.