Nyheter

Har ikke råd til å vente

EUs miljøkommissær Stavros Dimas
(Foto: Kommisjonen)

Publiseringsdato: 15. november, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

– Vi har de nødvendige verktøy for å gjøre noe med klimaendringene, og vi har viljen, sier EUs miljøkommissær Stavros Dimas til bellona.no.

EUs miljøkommissær Stavros Dimas lovpriser Stern-rapporten, som ble publisert i slutten av oktober.

– Det er en utmerket rapport, og den bekrefter at vi ikke har råd til å vente og se situasjonen an. Den eneste fornuftige forsikringen mot klimaendringer er å redusere utslippene, sier Dimas til bellona.no.

Klimamøtet i Nairobi

Dimas er til stede på klimamøtet i Nairobi sammen med blant andre Sir Nicholas Stern, som ledet arbeidet med den omfattende Stern-rapporten, og en rekke politikere, organisasjoner og forskere fra hele verden.

I dag holdt FNs generalsekretær Kofi Annan sin tale til toppmøtet, og han brukte sterke ord om USAs svake innsats i kampen mot global oppvarming. USA har verken signert Kyoto-protokollen eller forpliktet seg til store CO2-kutt på andre måter.

– De må handle. USA har et ansvar for egne innbyggere og resten av verden for å få sine utslipp under kontroll, sa Annan ifølge Aftenposten.

USAs ledelse

USA – og en rekke andre land som heller ikke er med i Kyoto-klubben, som Australia, Kina og India – deltar i et internasjonalt dialogforum for klimaendringer. I 2007 er dette arbeidet etter planen over, men EUs miljøkommissær Stavros Dimas tror ikke at de vil ha kommet fram til noen løsning da. Dialogforumet er uansett basert på at samtalene skal være relativt uforpliktende.

– Uten en ny ledelse i USA er 2007 alt for tidlig for å få en avtale om et internasjonalt rammeverk. Men vi har allerede nok skyts til å anbefale en forhandlingsplan som inkluderer både USA og land med rask utvikling, som G5-landene, sier Dimas til bellona.no.

EUs klimaplaner

I begynnelsen av neste år vil Den europeiske kommisjonen gjøre klar en Grønn Bok for post-2012, da Kyoto-avtalen formelt avsluttes. Sentrale spørsmål i dette arbeidet er: Hvordan skal det internasjonale rammeverket utvikle seg etter 2012? Hva slags EU-politikk må på plass for å oppnå de nødvendige reduksjonene i EU?

Den Grønne Boka vil bli lansert sammen med en energipakke. Energi- og klimaspørsmål henger tett sammen. Kommisjonen og Bellona deler syn på hva som er nødvendig for å gjøre noe med klimaendringene: Energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering.

– Vi kjenner problemene, og med Stern-rapporten vet vi nå mye mer om konsekvensene. Det som er enda viktigere er at vi har de nødvendige verktøy for å gjøre noe med klimaendringene, og vi har viljen, sier Dimas.