Nyheter

Klimaendringer truer verdens vanntilførsel

(Foto: Roger McLassus)

Publiseringsdato: 10. november, 2006

Skrevet av: Helle Veiersted

Klimaendringene vil føre til at hele 40 prosent av verdens befolkning risikerer vannmangel de neste tyve årene. Det slås fast i årets utgave av FNs Human Development Report som ble lansert i Oslo i går.

Både utviklingsminister Erik Solheim og HKH Kronprins Haakon Magnus var til stede under lanseringen av rapporten, som i år fokuserer på verdens vannkrise. Rapporten utgis av FNs utviklingsprogram (UNDP) som en indikator på den menneskelige utvikling, og baserer seg på tre grunnleggende aspekter: utdanning, levealder og levestandard.

I følge FN er tilgang på vann og gode sanitære forhold helt sentralt i den menneskelige utviklingen. Samtidig lever en milliard mennesker uten rent vann. Nå trues situasjonen ytterligere av de globale klimaendringene.

– Den globale oppvarmingen er en forutsigbar katastrofe, sa Olav Kjørven, leder for UNDPs energi- og miljøgruppe, da han presenterte rapporten.

– Som følge av klimaendringene vil vannsikkerheten trues og ytterligere 75-125 millioner mennesker vil stå i fare for å lide av hungersnød.

Kjørven var også svært bekymret for hvordan temperaturendringene allerede nå er i ferd med å påvirke smeltevannet fra blant annet Himalaya. Dette smeltevannet gir vann til syv av de største elvene i Asia. Den økende bresmeltingen gjør at man først vil oppleve oversvømmelser og deretter at vannmengden i elvene reduseres. Dette vil igjen føre til at vanntilførselen til store deler av Øst- og Sør-Asia og Latin-Amerika begrenses.

bodytextimage_Himalaya_Mount-Everest_foto-Uwe-Gille.jpg Photo: (Foto: Uwe Gille)

– 40 prosent av verdens befolkning vil risikere vannmangel som følge av økende bresmelting de neste ti til tyve årene. Smeltevann brødfør millioner av mennesker, forklarte han.

FN tar de globale klimaendringene svært alvorlig, og i følge Kjørven vil derfor neste års Human Development Report handle om nettopp dette temaet.

Det finnes nok vann
Dagens vannkrise skyldes imidlertid andre årsaker. I følge rapporten er det fattigdom, skjeve maktforhold og politiske feilgrep i forvaltningen av vannressurssene som gjør at en sjettedel av jordens befolkning i dag ikke har tilgang på rent vann. Det er med andre ord ikke mangel på vann som er problemet, men måten vi forvalter det på.

– Verden har mer enn nok vann. Problemet er at vannet er urettferdig distribuert både mellom og innenfor de forskjellige landene, sa Kjørven.

I rapporten foreslås det fire grunnleggende tiltak som vil kunne forbedre dagens vannkrise. Det er:

  • Å gjøre vann til en menneskerett
  • Å lage egne nasjonale strategier for vann og sanitær
  • Å øke den internasjonale bistanden
  • Å lage en global handlingsplan

Norge på toppen
Human Development Report inneholder hvert år en egen rangering av verdens land i forhold FNs Human Development Index. Også i år troner Norge øverst på listen over verdens beste land å bo i. Island og Australia kommer på henholdsvis andre- og tredjeplass, mens Sierra Leone og Niger ligger nederst på listen.

Utviklingsminister Erik Solheim var svært fornøyd med Norges plassering, men la samtidig vekt på at det forplikter.

– Vi er veldig stolte, men samtidig er dette et stort ansvar, sa han. – Vi må jobbe for at vann blir en menneskerett. Alle land må se dette som et viktig ansvar, avsluttet Solheim.