Nyheter

Noe må skje raskt

(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 2. februar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

All tvil er feid til side om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. FNs klimapanel la i dag fram sin fjerde hovedrapport og konklusjonene var klare. – Noe må skje, og det må skje raskt, sier Bellonas Marius Holm.

– Nå finnes det overhodet ikke noe rom for diskusjon om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Dette er nå et ubestridelig faktum og jeg håper det vil gjøre det lettere for politikerne å ta de beslutningene som trengs, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Etter dagens fremlegging av FNs klimapanels fjerde hovedrapport vil det bli vanskeligere å være såkalt klimaskeptiker i tiden som kommer. Men det kan også bli vanskeligere å være menneske hvis ikke noe drastisk gjøres for å redusere utslippene innen kort tid.

Alvorlige konsekvenser

– Denne rapporten er full av ubehagelige sannheter, sa miljøvernminister Helen Bjørnøy etter at hun hadde fått overlevert sitt eksemplar.

Et av de høyst sannsynlige skrekkscenariene som ble framlagt var et blått Arktis på sommerstid innen utgangen av dette århundret.

Forskerne har estimert at havet steg med 17 cm i det tjuende århundret. Årsakene til havstigningen er både at vannet i havet utvider seg når det blir varmere og at is- og snødekke på land smelter.

FNs klimapanel regner det som:

– Meget sannsynlig at gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule i perioden 1950–2000 var høyere enn i noen annen femtiårsperiode de siste 500 år.

– Meget sannsynlig at mesteparten av de observerte endringene i det globale klimasystemet de siste 50 årene er menneskeskapte.

– Sannsynlig at strålingspådrivet som resultat av menneskelig aktivitet er mer enn fem ganger større enn endringer forårsaket av solens stråling.

Skarpe advarsler

Eystein Jansen fra Bjerknessenteret i Bergen har sammen med fire andre norske forskere deltatt i arbeidet med rapporten. Han presenterte konklusjonene for miljøvernministeren og et samlet pressekorps, og kom med skarpe advarsler:

– Det er fare for at vi i dette århundret kan starte en prosess som ikke lar seg stoppe, sa Jansen, og henviste til den globale oppvarmingens selvforsterkende effekt: Høyere temperatur gjør at havet og organismene absorberer mindre CO2.

Jansen gjorde det tydelig at store utslippskutt må til umiddelbart for å begrense den globale oppvarmingen.

Handling nå

– Debatten om mellom politikerne om utslippskutt på 20 prosent innen 2020, bør legges død, sier Holm.

– Det er greit nok at Statsministeren vil la prosessen med lavutslippsutvalgets utredning de sektorvise handlingsplanene få gå sin gang før han trekker konklusjoner. Men enkle regnestykker viser at Norge kan klare vesentlig mer enn 20 prosent ved å elektrifisere sokkelen, etablere storskala CO2-fangst, erstatte fyringsolje med bioenergi, og en rekke andre tiltak. Derfor burde det være uproblematisk for Stoltenberg å bekrefte en 20 prosents ambisjon, mener Holm.

Ikke imponert

Samtidig er Bellona ikke spesielt imponert over opposisjonen på Stortinget.

– Børge Brende har en jobb foran seg med å gi Høyre troverdighet. Det er lett å rope 20 prosent i 2020, men Høyre har motarbeidet mange av virkemidlene som kan bringe oss dit. Jeg er glad for Brendes engasjement, men han må konkretisere hvordan Høyre akter å realisere ambisjonen.

– Det blir helt absurd å diskutere hvorvidt vi skal kutte utslippene med 20 prosent eller ikke, når det er helt tydelig at langt mer må gjøres, og det med en gang.

Holm mener også det er viktig å sette klare delmål slik at eventuelle regjeringsskifter ikke får konsekvenser for det langsiktige klimaarbeidet:

– Det viktigste nå er at vi setter klare langsiktige mål, og at store tiltak iverksettes så fort som overhodet mulig. Dette er en meget alvorlig trussel som det er på tide at vi tar på alvor.

Du kan laste ned et sammendrag av rapporten til høyre på siden.