Nyheter

G8-landene enige om klimaavtale

Vert for G8-motet i Tyskland, forbundskansler Angela Merkel
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 7. juni, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Tysklands forbundskansler Angela Merkel har fått G8-landene til å inngå en avtale om å vurdere en halvering av CO2-utslippene sine. Bellona skulle gjerne sett en langt mer konkret avtale, men mener det er positivt at landene flagger et høyt ambisjonsnivå.

– Vi ble enige om at veksten i CO2-utslippene må stoppes og deretter må utslippene reduseres betydelig, sa en fornøyd Merkel ifølge BBC i dag.

Lederne for G8-landene har sagt seg villige til å vurdere Merkels mål om 50 prosents kutt i klimagassutslippene innen 2050, men det var helt urealistisk å få i stand en bindende avtale. Utgangspunktet for kuttene er ikke dagens utslipp, men det nivået utslippene var på i 1990, noe som gjør målet enda mer ambisiøst.

Slipper ikke unna

I avtaleteksten fra G8-møtet, som er gjengitt hos VG Nett, står blant annet følgende:

”In setting a global goal for emissions reductions in process we have agreed today involving all major emitters, we will consider seriously the decisions made by the Europen Union, Canada and Japan which will include at least a halving of global emissions by 2050”.

– Ingen kan slippe unna dette. Det er et enormt steg forover, sa Merkel ifølge VG etter at avtalen var i havn.

Ingen champagne

Bellona ser positivt på at klimadebatten nå har flyttet seg et stort skritt i riktig retning, og venter spent på eventuelle konkrete forpliktelser.

– Vi er vant til å høre mange fine ord, så vi har ikke vært og kjøpt champagne, men vi drikker heller ikke gravøl, sier Bellonas leder Frederic Hauge til Bellona web.

– Det positive her ligger i at Bush flytter på seg. Det er ikke lenge siden han benektet at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Så dette gir muligheter også for den neste presidenten, enten det blir en republikaner eller demokrat, sier Hauge.

Store forurensere

De åtte landene som deltar på G8-møtet i Tyskland – USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Japan, Italia, Canada og Russland – står for halvparten av klimagassutslippene i verden.

Ifølge FNs klimapanel er verden nødt til å redusere sine utslipp av klimagasser med minst 50 prosent, helst 80 prosent, innen 2050, for å stabilisere temperaturøkningen på to grader mer enn gjennomsnittstemperaturen i 1990.