Nyheter

CO2-utslipp gir mer regn og mer tørke

CO2-utslipp fra biler og andre utslippskilder bidrar til at det regner mer i Europa.
(Foto: stock.xchang)

Publiseringsdato: 1. august, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

For første gang er det vist en klar sammenheng mellom utslipp av klimagasser og nedbørsmønstre. Vår del av verden blir våtere, mens tropiske og subtropiske områder må slite med mer tørke.

Menneskelig påvirkning på klimaet har tidligere blitt konstatert gjennom endringer i lufttemperatur, trykket i havet, temperatur i atmosfæren og i havet. Nå slås det også fast at utslipp av klimagasser påvirker nedbøren i stor skala.

Den nye studien er basert på tall fra hele verden, men studien er gjennomført av Hadley Centre og andre forskningsinstitusjoner i Storbritannia. Resultatene er publisert i anerkjente Nature.

Flom

Mens deler av England opplever sin verste flom i moderne tid og et regnfall større enn de har hatt på 200 år, har debatten om menneskeskapt global oppvarming blitt ekstra aktuell.

Britiske aviser har naturlig nok lagt vekt på hva studien sier om Storbritannia, og ifølge The Guardian har nedbørsmengdene i landet økt med gjennomsnittlig 6,2 millimeter hvert tiår. Minst halvparten, kanskje så mye som 85 prosent, av økningen skyldes utslipp av klimagasser.

Den nye studien kan imidlertid ikke bevise at enkelthendelser, som flommen i Storbritannia eller den regnfulle norske sommeren, kan knyttes direkte til klimaendringer. Det studien slår fast er at vi over lengre tid ser store endringer i nedbørsmønstrene som utvilsomt skyldes menneskelig påvirkning på klimaet.

En spesiell studie

Innen forskningsmiljøene har man antatt at det har vært en sammenheng mellom global oppvarming, tørke og mer nedbør, men man har manglet et grunnlag for å uttale seg med sikkerhet.

– Vi har visst at det har blitt mer nedbør i nord, men vi har ikke klart å knytte det direkte til menneskeskapte klimaendringer, sier Asgeir Sorteberg.

Sorteberg leder avdelingen for framtidig klima ved Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen. Han forteller at studien fra Storbritannia har sammenlignet observasjoner over mange tiår med en rekke forskjellige klimamodeller.

– Denne nye undersøkelsen er spesiell fordi den bruker de nye modellene fra FNs klimarapport. Det er blitt gjennomført tilsvarende studier før, men da gjerne bare med én modell. Her er det blitt brukt flere forskjellige, og de har funnet ut at hvis de ikke regner med menneskeskapt påvirkning på klimaet, så ville det vært veldig liten forskjell på nedbørsmønstrene.

Nedbør i Norge

I Norge er det gjort en del studier som viser at det regner stadig mer om vinteren og høsten. Foreløpig er disse funnene ikke knyttet til menneskeskapte klimaendringer, men tall fra Norge er imidlertid brukt i den nye britiske undersøkelsen. Den viser at Norge er en del av det beltet i nord som får mer regn på grunn av menneskelig påvirkning på klimaet.

Årsaken til at kloden får tørke noen steder og ekstra regn andre steder skyldes at stadig mer fuktighet transporteres fra tropiske områder til nordlige områder. Kjøligere luft klarer ikke holde på så mye fuktighet som den varme lufta, og da blir det mer regn. Det er både blitt mer vann i lavtrykkene og flere lavtrykk i vår del av verden.

Mer enn forventet

En av konklusjonene i den nye klimastudien er at modellene underestimerer det som har skjedd i virkeligheten.

– De faktiske endringene går mye raskere enn det vi greier å simulere. Nedbørsmengende kan bli større enn forventet, og ingen klarer helt å forstå hvorfor endringene er så store. Vi vil bare få mer av de endringene vi ser. Tørre områder blir enda tørrere, og våte områder enda våtere, sier Sorteberg, og legger til:

– Men dette er jo først og fremst alvorlig for dem som får mindre vann. Det er mye verre å ha for lite enn for mye vann. I subtropene vil det ramme svært mange hundre tusen som allerede lever i marginale områder. Med økt befolkningsvekst og mindre vannressurser har vi et alvorlig problem.