Nyheter

Bellona gratulerer IPCC og Al Gore

Publiseringsdato: 12. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Årets fredpris deles mellom FNs klimapanel (IPCC) og Al Gore. Bellona gratulerer vinnerne med prisen og den norske Nobelkomiteen med en god avgjørelse.

Nobelkomiteens leder, Ole Danbolt Mjøs, kunngjorde hvem som fikk årets Nobels fredspris kl. 11.00 i dag. Prisen er antakelig verdens mest prestisjetunge og viktigste internasjonale pris, og verdenspressen stimlet seg foran Mjøs i Nobelinstituttet.

I Bellona var gleden stor da navnene FNs klimapanel og Al Gore ble lest opp.

– Vi er fantastisk glade i dag. Vi har alltid fulgt FNs klimapanel tett, og de har en enorm betydning. Al Gore traff vi første gang på miljøtoppmøtet i Rio i 1992, og han har gjort en fantastisk jobb for å få oppmerksomhet rundt klimakrisen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Ikke utvidet fredsbegrep

Flere aktører snakker nå om at Nobelkomiteen har utvidet sitt fredsbegrep, til ikke lenger å handle eksplisitt om tradisjonelt fredsarbeid eller kamp for menneskerettigheter. I fjor fikk Muhammed Yunus og Grameen Bank prisen for sitt arbeid mot fattigdom.

Bellona mener imidlertid at det blir helt feil å snakke om et utvidet fredsbegrep.

– I 2007 er det ingenting som er mer relevant for fred enn klimaendringene. Det er ingenting som kan føre til så mye nød, ustabilitet, krig og konflikt som global oppvarming. Store endringer i klima driver enormt mange mennesker på flukt, påvirker matvaresituasjonen og får store økonomiske konsekvenser, sier Hauge.

Reduserer trusselen

Nobelkomiteens leder la da også under sin tale til pressen vekt på at faren for vold og konflikt i og mellom stater bare vil øke med en voksende klimakrise, og at klimapanelet og Al Gore derfor medvirker til å redusere trusselen mot folks sikkerhet.

– Med vitenskapelige rapporter har FNs klimapanel skapt større vitenskapelig konsensus for miljøspørsmål. Al Gore har gjennom mange år vært en av verdens ledende klimapolitikere. Han er trolig den personen som har bidratt til å skape mest forståelse for klimapolitikk i verden, sa Mjøs, som avsluttet med en sterk oppfordring:

– Det kreves handling nå, før klimaendringene kommer ut av kontroll.

Nikitin

Det er ikke første gang Al Gore og Bellona jobber for samme sak. Da Bellona-ansatte Aleksandr Nikitin ble arrestert i Russland i 1996, mistenkt for høyforræderi, var Al Gore en viktig støttespiller. Også tidligere president Bill Clinton, som hadde Al Gore til visepresident, hjalp Bellona i denne menneskerettighetssaken.

Etter at Al Gore tapte presidentvalget i 2000, eller rettere sagt tapte presidentstillingen – for det er mye som tyder på at han egentlig vant valget, har det vært klima han har vært mest kjent for.

Et engasjement for klima er imidlertid noe Al Gore har hatt i sterk grad i veldig lang tid. Men nå når all forskning viser at klimakrisen er langt, langt verre enn man trodde bare for få år siden, har temaet blitt hett, og Al Gores innsats tydligere. I år fikk Gore Oscar for klimafilmen ”En ubehagelig sannhet”.

Ny rapport i november

FNs klimapanel har levert tre alarmerende rapporter i år. Den første handlet om klimaets tilstand, den andre om hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen kan få og den tredje handlet om hvilke virkemidler som er nødvendige. Den fjerde og siste, oppsummerende rapporten kommer i november, og det forventes dramatiske meldinger.

Rapporten vil komme bare noen uker før verdens ledere samles til klimaforhandlinger på Bali i Indonesia. Presset på politikere og forhandlere har aldri noensinne vært så stort – og nødvendigheten av å enes om konkrete og omfattende tiltak har aldri vært så betydelig som nå.