Nyheter

I 2015 må utslippene ned

utslipp fra fabrikk
(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 19. november, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I løpet av få år må økningen i utslipp av klimagasser stoppes. Ifølge FNs klimapanel må utviklingen snu og utslippene reduseres senest i 2015 hvis oppvarmingen av kloden skal begrenses til rundt to grader.

FNs klimapanel la fram sin synteserapport på lørdag. Tidligere i år har panelet presentert tre delrapporter, og disse ble samlet i den siste, oppsummerende rapporten – som hadde et dramatisk budskap.

– Klimapanelets synteserapport viser hvor omfattende og alvorlige problemer vi er i ferd med å påføre oss selv. Samtidig viser rapporten at det er mulig å begrense temperaturstigningen til i overkant av to grader, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Fra økning til kutt

Hambro presenterte og kommenterte rapporten fra FNs klimapanel sammen med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Begge la stor vekt på at utslippsvekten må snus til reduksjon innen 2015 hvis oppvarmingen skal begrenses til mellom 2 og 2,4 grader Celsius.

– Vi har relativt kort tid på oss til å snu utviklingen. FNs klimapanel mener vi må ha nådd toppen i 2015, og da må pila peke nedover, sier Solheim.

– Det er umulig å unngå at utslippene øker i Afrika i årene framover, men selv om utslippene vil gå opp i en del fattige land må vi totalt sett redusere utslippene. Det er fullt mulig, både økonomisk og teknologisk, og det haster, sier Solheim til Bellona Web.

Svært ambisiøst

Forskningssjef ved Statistisk sentralbyrå og seniorrådgiver ved Cicero senter for klimaforskning, Knut Alfsen, mener det er svært ambisiøst å skulle få kurven som viser utslippene av klimagasser til å endre retning.

– Det vil være veldig krevende og veldig vanskelig. Vi har hatt en vekstkurve fra 1850 fram til i dag, og den skal vi nå snu. Utslippene må gå like bratt nedover som de har vært på vei oppover, og det å gjøre det, ja, det blir vanskelig. Når noe går rett til værs sier det seg selv at det er vanskelig å snu og gå rett nedover, sier Alfsen til Bellona Web.

bodytextimage_d60b6bd3a19749a2dd942571cd2bc530.jpeg Photo: Illustrasjon: IPCC

Vil ha større kutt

FNs klimapanel mener at utslippene av klimagasser må reduseres med 50 til 85 prosent i 2050, sammenlignet med hva de var i år 2000, for å nå målet om en temperaturøkning på maksimum to grader. Bellona mener det er behov for enda større kutt.

– Det må bli slutt på snakk om 50 prosent kutt i CO2-nivået. Vi må ned på 80 prosent kutt innen 2040. Det vil bli knallhardt, men helt nødvendig, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Klimaet allerede endret

FNs klimapanel har slått fast at den globale gjennomsnittetemperaturen har økt med 0,74 grader fra 1906 til 2005. Allerede opplever verden mer nedbør i nord og mer tørke i sør, is som smelter og mer ekstremvær.

Med en temperaturøkning på to grader mer enn vi hadde i førindustriell tid mener FNs klimapanel vi må forvente økte skader i kystområder på grunn av flom og storm, økt vannmangel og fare for tørke, særlig i enkelte tørre regioner, og mer sykdom på grunn av hetebølger, flom og tørke. I tillegg kommer økte endringer i arters utbredelse, økt korallbleking og større skogbrannfare.