Nyheter

Vil ha større kutt

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 17. november, 2007

FNs klimapanel la i dag fram sammenstillingen av de tre delrapportene som har kommet tidligere i år. – Funnene er dramatiske og viser at debatten må løftes opp på et helt annet nivå, sier Bellona-leder Frederic Hauge, som mener at den rike verden nå må kutte sine utslipp enda mer enn tidligere antatt.

– CO2-konsentrasjonen i atmosfæren stiger nå så rask at vi er nødt til å kutte utslippene i den rike delen av verden med hele 80 prosent i løpet av de neste 30 årene, sier Frederic Hauge til Bellona Web.

Hauge mener altså utslippene må ned med 80 prosent innen 2040, ikke 50 prosent innen 2050 som klimapanelet tidligere har sagt er et minimum for å unngå at temperaturen stiger med mer enn to grader celcius.

Dagens sammenstillingsrapport fra FNs klimapanel viser at CO2-konsentrasjonen i atmosfæren var på 379ppm (parts per million) i 2005. Med en forventet stigning på cirka 2ppm per år betyr det at den i år er på nærmere 385.

– 450 ppm vil være en kritisk grense, dersom vi skal holde oss under den, så blir dette et ganske enkelt regnestykke, sier Hauge.

Toppmøte på Bali

Den 3. desember åpner FNs klimakonferanse på Bali. Da begynner forhandlingene for å få på plass en ny internasjonal klimaavtale som skal erstatte Kyoto-avtalen. Den går ut i 2012, og FNs generalforsamling har vedtatt at en ny avtale må være på plass i 2009.

– Vi har ikke råd til å forlate Bali uten å ha fått et gjennombrudd, sa FNs generalsekretar Ban Ki Moon under lanseringen av rapporten i Valencia i dag.

– Verdens forskere har i dag talt, tydelig og med én stemme. Jeg forventer at verdens ledere gjør det samme på Bali, sa nobelprisvinner og leder av FNs klimapanel Rajenda Pachauri.

Må gå lenger

Men Frederic Hauge tror ikke at konferansen på Bali vil være nok til å redde verden fra alvorlige klimaendringer.

– Det som er viktig nå er at vi får en koallisjon av både nasjoner og bedrifter som er villige til å gå lengre enn det man blir enige om på Bali, for det kommer ikke til å være nok, sier han.

– Her i Norge er vi er nødt til å slutte å snakke om at vi ikke skal ha strengere krav enn andre land vi kan sammenligne oss med, den går ikke lenger. Med de CO2-nivåene vi har i atmosfæren nå har vi fått enda kortere tid, sier han.

Hauge er også lei av debatten om kostnader:

– Vi må se på hva som teknisk sett gjør jobben og fristille dette fra kostnadene. Siden konsekvensene er så store må vi være villige til å betale en langt større pris, sier han, og understreker nok en gang hvor viktig CO2-håndtering er.

– CO2-håndtering er våpenet vi ikke hadde under forhandlingene om Kyoto-avtalen. Nå må det brukes for alt det er verdt, sier han.