Nyheter

Sikter mot 2009

Norges sjefsforhandler på klimamøtet, Hanne Bjurstrøm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 11. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Forhandlerne på Bali har en frist for å komme i havn med en ny klimaavtale i 2009. Norges sjefsforhandler, Hanne Bjurstrøm, forteller at det forhandles langs tre spor.

(Bellona, Bali): FNs generalforsamling har slått fast at en ny avtale må bli klar i 2009 for å kunne tre i kraft når Kyoto-protokollen løper ut i 2012.

Da forhandlingene startet her på Bali var det uklart om 2009 ville bli godtatt som en frist, men nå ser det ut til at man blir enige om å komme i havn på klimamøtet i København i 2009. Hva slags avtale man skal jobbe mot er imidlertid fortsatt usikkert.

Konvensjons-sporet

– Norge ønsket egentlig ett spor, sier Norges sjefsforhandler på Bali, Hanne Bjurstrøm, til Bellona Web.

Dette sporet er dialog-sporet, eller konvensjons-sporet. Norge ønsker en ny internasjonal avtale basert på FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og at denne avtalen skal være mer forpliktende og ha langt flere deltakere enn dagens Kyoto-avtale.

Klimakonvensjonen ble signert i 1992 og inneholder relativt vage formuleringer om å stoppe global oppvarming. De fleste land i verden er med på denne konvensjonen, også USA. Kyoto-protokollen som kom i 1997 er basert på klimakonvensjonen, men en rekke land, som USA og Australia, ble aldri med på Kyoto-avtalen.

Et sentralt krav fra en rekke land og grupperinger foran Bali-møtet har vært at en ny avtale må inkludere USA og land som Kina og India.

Et første utkast til en ny avtale møtte stor motstand, men nå forhandles det om en kortere versjon av dette utkastet.

– I det kortere utkastet er færre punkter å være uenig om, sier Bjurstrøm.

Artikkel 9-sporet

Et av de to andre sporene det forhandles langs er det som kan kalles Artikkel 9-sporet. Ifølge artikkel 9 i Kyoto-protokollen skal avtalen revideres med jevne mellomrom. Den første gjennomgangen var i 2006, og den pågående gjennomgangen skal være ferdig neste år.

– Norges mål om en temperaturstigning på maksimum to grader og at vi skal basere oss på resultatene i rapporten fra FNs klimapanel er det vanskelig å få inn i denne gjennomgangen, men det vi kan ta opp her er at vi mener fly- og skipstrafikk må inn i Kyoto-protokollen, sier Bjurstrøm.

Post-2012-sporet

Kyoto-protokollen gjelder for perioden 2008 til 2012, men i protokollen ble det slått fast at forhandlingene om en forlengelse, eller ny periode, skulle starte senest i 2005. I disse forhandlingene ønsker mange, deriblant Norge, å øke klimaforpliktelsene.

– Vi holder alle spor varme, så ingen gir noe før man vet hva som vil skje. Vi er opptatt av at det må være en sammenheng mellom prosessene, og til slutt må alle sporene sys sammen, sier Bjurstrøm.