Nyheter

Politikerne bremsekloss

(Foto: Petter Haugneland/Cicero)

Publiseringsdato: 21. januar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Næringslivet er langt mer villige til å gjøre en innsats for klimaet enn myndighetene er. Det mener flere av aktørene som deltok på konferansen ”Investing for the future” i Oslo.

– Næringslivet ligger langt foran forvaltningen! Det er selvfølgelig store variasjoner, men både store selskaper og næringslivsorganisasjonene virker rede til å gjøre det som trengs, bare politikerne gir dem langsiktige rammevilkår, sier forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning, Knut Alfsen, til Bellona Web.

– Næringslivet er etter min mening ikke bøygen her. Det er det politiske systemet som er bremseklossen, sier han.

Alfsen ledet torsdagens klimadel under konferansen «Investing for the future», som ble arrangert av Finansdepartementet, Norges Bank og Etikkrådet i uken som gikk. Konferansens tema var samfunnsansvar og investeringer.

Politikken mislykkes

Anna Skarbek fra investeringsgruppen Climate Change Capital, som jobber med økonomiske investeringer i bedrifter som reduserer utslipp av klimagasser, bidro også under konferansen. Hun kom med minst like klar tale som Alfsen:

– Politikken er veldig viktig for klimaet, men politikerne går ikke langt nok ennå. Investorene kan hjelpe regjeringene til å forstå at politikken mislykkes, og bidra til å foreslå gode tiltak.

Finnes allerede

London-baserte Skarbek sa at dagens investorer allerede kan ta i bruk mange muligheter. Flere klimavennlige sektorer, som for eksempel fornybar energi eller energieffektivisering, gir gode økonomiske resultater.

– Dernest bør investorer jobbe for å få politikerne til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å få god økonomi i flere slike sektorer, sa Skarbek.

Hun la til at hver enkelt bedrift har store muligheter til å kutte egne utslipp, kjøpe kvoter og investere eller handle på basis av vurderinger av andres klimapolicy.

Bellona og næringslivet

Bellona har i mange år hatt samarbeidsavtaler med næringslivet, nettopp for å bidra til å gjøre bedrifter mer miljøbevisste og jobbe for miljøresultater som monner. Gjennom dette samarbeidet har Bellona blant annet bidratt til å fremme mer miljøvennlig drivstoff og CO2-håndtering.

bodytextimage_Frederic_pa_talerstolen_jan172008_mindre.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Bellona-leder Frederic Hauge var invitert til ”Investing for the future”, og holdt sitt foredrag etter Skarbek. Hauge fortalte hvordan næringslivet har gått gjennom en revolusjon i 2007. Klima har fått en enorm betydning i året som har gått.

– Nå kommer det plutselig mange gode rapporter om fornybar energi fra industrien selv, sa Hauge.

Tapere og vinnere

Bellona-lederen oppfordret Oljefondet – eller Statens pensjonsfond Utland – til å bruke penger på å få spredd solceller i Afrika.

– Det ville vært en god investering. Pensjonsfondet bør bli mindre avhengig av olje og investere i fornybar energi, sa Hauge.

Han fortsatte med en klar henvisning til StatoilHydro:

– De selskapene som satser på gass i nordområdene eller oljesand i Canada i stedet for fornybar energi er ikke vinnerne nå framover.

Selskapene lytter

Konferansen «Investing for the future» markerte begynnelsen på en evaluering av de etiske retningslinjene for Pensjonsfondet.

Under klimadelen av konferansen fortalte senioranalytiker Ola Peter Gjessing fra Norges Bank om at forvalterne av Pensjonsfondet jobber aktivt med å formidle at Norge ønsker å bidra til mer klimavennlige bedrifter.

– Vi møter mange hundre selskaper årlig. Vi får hovedsakelig positive tilbakemeldinger, og de fleste selskapene er villige til å følge opp. Noen endrer sine strategier, sa Gjessing.

– I løpet av 2007 merket vi endringer i klimadebatten i USA, der bevisstheten om at reguleringer vil komme vokser. Det er en global framgang for klimaspørsmål.

Renere oljefond

I forbindelse med konferansen gjorde Norges Bank det kjent at Pensjonsfondet skal slutte seg til Carbon Disclosure Project (CDP). CDP er et internasjonalt initiativ av 315 investorer som nå får tusenvis av selskaper til å rapportere om sine klimautslipp og klimastrategier.

Nyheten fikk AP-politiker Karin Yrven til å skrive en kommentar om at ”Oljefondet blir klimavennlig”. Hun mener innmeldingen i CDP vil bidra til mer miljøbevisste selskaper og reduserte utslipp.

– Det er kanskje å dra det litt langt å kalle oljefondet klimavennlig, med det er en veldig god ting at de er med i denne åpenhetskampanjen, sier Alfsen fra CICERO.