Nyheter

Konsertmaraton for klima

Bellona-leder Frederic Hauge sammen med Lars Lillo Stenberg i parken på Hafslund Hovedgård
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 13. mars, 2008

Skrevet av: Ola Innset

I forbindelse med sommerens internasjonale klimakonferanse CC8 inviterer Bellona og Hafslund til landets første store klimakonsert. Kaizers Orchestra, CC Cowboys og deLillos er blant artistene som kommer.

Musikkengasjement og klimaentusiasme skal samle tusenvis av mennesker til en gigantisk miljømarkering den 7. juni.

– Klimakonferansen i dagene før konserten har som mål å gi konkrete og konstruktive innspill til forhandlingene om en ny klimaavtale. Bellona håper at klimakonserten kan være med på å rette folks oppmerksomhet mot disse forhandlingene, og mot klimaspørsmålet mer generelt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Avslutter konferanse

bodytextimage_bertine.JPG Photo: (Foto: Hafslund)

Norges første

Overskuddet fra konserten går direkte til Bellonas miljøarbeid, noe Bertine Zetlitz er spesielt glad for:

– Jeg gleder meg veldig til å opptre på Norges første klimakonsert. Det er givende å støtte oppunder et arrangement som setter fokus på en så viktig sak som klimaet. Jeg synes også at Bellona gjør en enorm jobb, og det er strålende at overskuddet går til dem, sier hun.

Miljølåt

Lars Lillo Stenberg vil stille sammen med resten av originalbesetningen i deLillos’ 85, og han er glad for å kunne bidra:

– Det er jo ikke stort jeg har gjort for miljøet privat, men hvis jeg kan bidra litt som musiker er jeg takknemlig for det, sier han.

For halvannet år siden skrev Lillo Stenberg en miljølåt som oppfordrer politikere til å ta ansvar, kalt "Hei, politiker". I teksten heter det blant annet: "Skal søppel få et annet ord, skal vi bruke en annen strøm, skal vi rydde vårt eget bord, skal vi leve i en annen drøm. Hei, politiker, kom igjen – bestem".

Fornybar konsertenergi

Hafslund satser stort innen fornybar energi, og den kompetansen de har på området skal utnyttes under arrangementet. Climate Concert 08 blir sannsynligvis den første konserten som gjennomføres ved hjelp av fornybar energi. En nettstasjon i tilknytning til Hafslund Hovedgård skal ta seg av strømforsyningen og strømmen vil stamme fra ren vannkraft, ikke aggregater.

I tillegg vil Hafslund og Bellona tilrettelegge for at konserten blir mest mulig miljøvennlig, med blant annet servering av økologisk mat og resirkulering av avfall.

Bevisstgjøring

– Målet med konserten er å bidra til at folk flest får et mer bevisst forhold til klimaspørsmålet., sier Frode Geitvik i Hafslund, og får støtte av Frederic Hauge:

– Selv om det er politikerne og næringslivet som har det store ansvaret i klimakampen, er det uhyre viktig at folk flest engasjerer seg og blir bevisst hvilke utfordringer vi står overfor. På den måten kan vi få lagt press på politikerne slik at de tar de beslutningene som skal til, sier han.