Nyheter

Lagos ser fram til CC8

Ricardo Lagos, president i Club de Madrid og spesialutsending for klimaspørsmål i FN
(Foto: Håvard Lundberg/Bellona)

Publiseringsdato: 28. april, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

FNs klimautsending og president i Club de Madrid, Ricardo Lagos, mener Climate Conference 08 arrangeres på et perfekt tidspunkt – nå mens det forhandles om en ny klimaavtale. Han ser fram til å komme til Norge for å diskutere løsninger på klimaproblemene.

Ricardo Lagos var i Oslo denne helgen, og fredag traff han både Bellona-leder Frederic Hauge og konsernsjefen i Hafslund, Christian Berg. Om en måned skal de tre lederne åpne den internasjonale konferansen Climate Conference 08 (CC8).

– Denne konferansen kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt, sier Lagos.

De internasjonale klimaforhandlingene skal ende i en ny global klimaavtale på det store møtet i København 2009. Hovedformålet med CC8 er å gi innspill til disse forhandlingene.

Teknologi og penger

Temaet for CC8 er ”Technology and Finance in Climate Cooperation”. Teknologi og finansiering er to av de sentrale temaene i forhandlingene om en ny klimaavtale som skal overta etter dagens Kyoto-avtale i 2012.

Et av de viktige spørsmålene som skal diskuteres på klimakonferansen er hvordan rike land kan bidra til at det utvikles god klimateknologi, for blant annet fornybar energi og CO2-rensing, som kan tas i bruk også i fattigere land.

Kina og India 

– Det store spørsmålet er Kina og India. I dag har ikke store utslippsland som Kina og India noen utslippsmål. Hvordan skal vi klare å inkludere disse landene, spør Lagos og fortsetter:

– Basert på erfaringene fra Kyoto vet vi at det er vanskelig å få med disse landene. Derfor er denne konferansen viktig, for å kunne diskutere teknologi og finansiering.

Klimautsending for FN

Lagos er tidligere president i Chile. Organisasjonen han nå er president i, Club de Madrid, er en organisasjon for tidligere presidenter og statministere fra demokratiske land. Blant medlemmene er Bill Clinton og Gro Harlem Brundtland.

Både Lagos og Brundtland er FNs spesialutsendinger i klimaspørsmål. Den tredje klimautsendingen er Sør-Koreas tidligere utenriksminister Han Seung-soo.

En helt sentral oppgave for klimautsendingene er å utarbeide forslag knyttet til arbeidet med en ny internasjonal klimaavtale.

Samarbeid med Bellona

Club de Madrid har gått sammen med Bellona og Hafslund for å arrangere CC8 5. og 6. juni på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Hundre spesielt inviterte gjester fra politikk, næringsliv, akademia og organisasjoner vil delta, og blant disse er Lord Nicholas Stern, Romina Picolotti, Göran Persson og Gro Harlem Brundtland.

Lagos ser fram til å komme til Norge for denne konferansen, og han er glad for å samarbeide med Bellona:

– Istedet for bare å klage har Bellona ideer til å finne teknologiske løsninger på miljøproblemene, sier Lagos.