Nyheter

Norske forskere støtter FNs klimapanel

Temperaturen stiger raskere enn forskerne har forutsett, men FrP vil hente opp mer olje og gass.
Utslipp av klimagasser
(Foto: Istock)

Publiseringsdato: 15. april, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Frp har foreslått en undersøkelse blant norske klimaforskere for å se om de virkelig mener at mennesket påvirker klimaet. Nå er undersøkelsen her, og svaret er klart og tydelig ”ja”.

En undersøkelse gjennomført av Miljøjournalen viser at 96 prosent av klimaforskerne i Norge mener det er meget sannsynlig at mesteparten av klimaendringene de siste 50 årene er menneskeskapte.

Bare 2,7 prosent av forskerne mener at det ikke er sannsynlig, mens 1,3 prosent svarte ”vet ikke”. Et tungt og stort flertall av norske forskere stiller seg dermed bak FNs klimapanels viktigste konklusjon.

Krav fra Frp

Tidligere i år ba Frp om at regjeringen sørge for å kartlegge holdningen til norske klimaforskere. Ifølge Frps Ketil Solvik-Olsen kunne det vise seg at klimaskepsisen var langt større enn antatt.

– Frp tror at ekspertene har en langt mer nyansert holdning til klimaendringene enn det regjeringen og de andre partiene påstår, sa Solvik-Olsen til NRK i mars.

Nå har Miljøjournalen gjennomført undersøkelsen Frp ønsket å få på bordet. 74 forskere fra totalt 14 institutter har svart, og det er omtrent en tredel av dem som mottok undersøkelsen.

Trenger modigere politikere

Leder av energiavdelingen i Bellona, Guro Hauge, mener Frp har prøvd å slå politisk mynt på den lille skepsisen som finnes blant klimaforskere:

– Ved å blåse opp skepsisen slik Frp gjør fører partiet egentlig folk bak lyset. Frp prøver å gi inntrykk av at det er mye uenighet blant forskere om mennesket kan påvirke klimaet eller ikke, men i virkeligheten er det en sjeldent stor enighet i dette spørsmålet, sier Hauge.

Hun legger til at det nå er viktig å konsentrere seg om hvordan den globale oppvarmingen skal bremses, fremfor å diskutere om for mye CO2 er bra eller dårlig for miljøet.

– Vi trenger å satse stort på tiltak for å stoppe forurensningen fra olje, kull og gass, og vi trenger politikere som tør å gjøre en innsats, uansett hva det vil koste, sier hun.

Solheim sa nei

I mars avviste miljø- og utviklingsminister Erik Solheim forslaget fra Frp om en spørreundersøkelse blant klimaforskere, ettersom han ikke så noe behov for ”å etterprøve den institusjonen som hele verden har satt ned for å trekke konklusjoner rundt klimaspørsmålet”.

I et svarbrev til Frp la imidlertid SV-statsråden til at det likevel er flere klimaspørsmål som må diskuteres. Klimapanelet peker selv på områder der det er behov for mer forskning, blant annet for å kunne si mer om ulike enkeltfaktorers påvirkning på klimaet.

Solheim gjentar også poenget med at det finnes både naturlige og menneskeskapte årsaker til klimaendringer:

”Det samme sier Klimapanelet, det er ikke kun våre utslipp av klimagasser som bidrar, men også en rekke naturlige faktorer. Derimot har de funnet at menneskeskapte utslipp er hovedårsaken til oppvarmingen de siste 50 årene”.