Nyheter

Stern: Klimaendringene er undervurdert

Lord Nicholas Stern
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 17. april, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Lord Nicholas Stern mener han undervurderte trusselen som ligger i global oppvarming da han skrev Stern-rapporten i 2006.

– Utslippene vokser fortere enn vi hadde trodd, jordas kapasitet for opptak av CO2 er mindre enn vi hadde trodd, risikoen ved utslipp av klimagasser er potensielt større enn mer forsiktige estimater har tilsagt, og klimaendringene ser ut til å komme raskere, sier Stern i et intervju med Reuters.

Mindre CO2 til havet

Stern er en av verdens fremste økonomer, og det var under et foredrag på en klimakonferanse i London i går at Stern fortalte at han har underestimert på en rekke faktorer knyttet til global oppvarming.

Stern pekte særlig på problemet med at verdenshavene tar opp mindre CO2 enn tidligere, og at dette kan øke drivhuseffekten.

Et femårig forskningsprosjekt viser at Nordatlanteren, som er en av verdens viktigste hav når det gjelder å binde CO2, kun absorberer halvparten av den CO2 som det gjorde på midten av 90-tallet.

Skremselspropaganda

I oktober 2006 kom den mest omfattende gjennomgangen av kostnadene knyttet til klimaendringer og klimatiltak. Rapporten, the Stern Review on the economics of climate change, fikk stor oppmerksomhet verden rundt og var på mange måter en wake up call for verdens ledere.

Rapporten møtte imidlertid også motbør fra andre forskere, som mente at Stern overdrev kostnadene og virkningene av klimaendringene. Siden den gang mener Stern det har kommet ny forskning som underbygger konklusjonene fra hans 1,5 år gammel rapport.

– De som sa at jeg drev med skremselspropaganda tok fryktelig feil, sa Stern under sitt foredrag.

USA må kutte

Stern har fortsatt tro på at det er mulig å gjøre noe med klimaproblemene. Han sa at for å unngå farlige klimaendringer må verdens klimagassutslipp halveres innen 2050.

Ifølge den anerkjente økonomen må USA kutte sine utslipp med 90 prosent innen den tid.

Det står i sterk kontrast til Bush sin nylige klimatale, hvor han kunngjorde at USA bare skulle stoppe veksten i sine utslipp innen 2025.

Kommer til Norge

Sir Nicholas Stern er én av de mange foredragsholderne som kommer til Norge den 5. og 6. juni, for å være med på den internasjonale klimakonferansen CC8.

Bellona arrangerer CC8-konferansen sammen med organisasjonen av tidligere statsledere, Club de Madrid og energiselskapet Hafslund.