Nyheter

Bondevik: – Stå opp for klimaforliket!

(Foto: Bo Mathisen)

Publiseringsdato: 6. juni, 2008

Kjell Magne Bondevik benyttet anledningen under CC8-konferansen i dag til å oppfordre politikerne på Stortinget til å ikke gi etter for presset om lavere bensinpriser.

– For noen måneder siden ble det formet en allianse med alle norske partier unntatt ett, og noen modige skritt ble tatt. Et av disse var høyere avgift på bensin, og nå ser vi noen av konsekvensene, sa Bondevik.

En test

Etter at bensinavgiften gikk opp har Fremskrittspartiet, det eneste partiet som stilte seg utenfor klimaforliket fosset fram på meningsmålingene. Bondevik mener at dette er en test:

– Vil politikerne stå opp å forsvare det de har bestemt? Jeg vil oppmuntre dem til det. Vi trenger en politikk som er bærekraftig og stabil uavhengig av regjeringsskifter. Dette er et spørsmål om politisk lederskap, og politikerne bak klimaforliket må stå opp og forklare folk at i forhold til inntekt er nordmann blant de som betaler aller minst for bensin.

Modige beslutninger

Bondevik er leder av arbeidsgruppen som har diskutert hvordan man kan bygge innenlands koalisjoner for ny politikk og teknologisk utvikling.

– Den globale klimapolitikken er ikke noe mer enn summen av de enkelte lands klimapolitikk. Derfor må vi sørge for at det bygges allianser mellom politikere, organisasjoner, næringsliv, fagforeninger, media og akademikere i de enkelte land som kan skape en plattform for å ta modige beslutninger.

Finansminister Kristin Halvorsen er blant de andre medlemmene i arbeidsgruppen Bondevik har ledet.

Ny klima-avtale

CC8-konferansen har som mål å komme med innspill til forhandlingene om en ny internasjonal klima-avtale som skal fullføres i København i 2009. I likhet med Argentinas miljøvernminister Romina Picolotti, trakk president for det amerikanske National Council for Science and the Environment, Richard Benedick, fram Montreal-protokollen fra 1987 som et eksempel på at verdenssamfunnet kan gå sammen og løse miljøproblemer.

Benedick var USAs sjefsforhandler under Montral-forhandlingene, som førte fram til en avtale om regulere utslipp av KFK-gasser for å hindre hull i ozonlaget.

”Montreal-spirit”

– I Montral fikk til slutt fram en ”spirit” mellom forhandlerne og også bedrifter. Ad hoc-grupper ble dannet bare for å gjøre gode ting. Blant annet gikk USA og Sverige sammen om å skaffe ny teknologi til Vietnam, rett etter at vi hadde vært i krig med dem, men ”Montreal-spiriten” overgikk slike motsetninger, sa Benedick, som har ledet arbeidsgruppen for hvordan man skal finansiere tilgang på nye teknologier for utviklingsland.

– Det finnes dessverre mye mistillit i det internasjonale systemet, men vi kan skape en slik stemning igjen. Vi trenger ikke en ny lang og komplisert avtale som Kyoto-protokollen, men en enkel avtale som oppfordrer til den samme stemningen vi fikk til i Montreal, sa Benedick.

USA

Erik Solheim snakket også om mistilliten mellom rike og fattige land i sitt innlegg i går. Han mente også at lite ville skje før USA tok klimalederskap. Benedick kunne forsikre at det ikke er lenge til før USA kommer på banen:

– Vi kommer snart tilbake i verden igjen, sa Benedick, til applaus fra salen.

– Churchill pleide å si at amerikanerne alltid gjør det rette til slutt. Etter at vi har prøvd alt annet først.