Nyheter

CC8-anbefalinger godt mottatt av klimaforhandlere

Jennifer Mary Shipley, tidligere statsminister i New Zealand.
(Foto: Hafslund ASA/Bo Mathisen)

Publiseringsdato: 9. juni, 2008

Skrevet av: Eivind Hoff

Anbefalingene fra den internasjonale klimakonferansen CC8 ble godt mottatt av en rekke klimaforhandlere under et klimaseminar i Bonn.

Fredag 7. juni arrangerte Bellona klimaseminar i forbindelse med et møte under de internasjonale klimaforhandlingene i Bonn. Samtidig ble CC8-konferansen avholdt i Sarpsborg, hvor konferansedeltakerne gjennom et åpent brev kom med en rekke konkrete anbefalinger for å redusere de globale klimagassutslippene. Blant annet ønsker de seg et internasjonalt avtaleverk for å fremme miljøvennlig teknologi.

Gode anbefalinger

Seminaret i Bonn ble ledet av New Zealands tidligere statsminister, Jennifer Mary Shipley. Hun kom rett fra CC8-konferansen i Sarpsborg.

– CC8-konferansen klarte virkelig å formidle at teknologiske løsninger eksisterer og at vi alle må bidra til å møte klimautfordringen, sier Shipley.

José Alberto Garibaldi, rådgiver for den engelske regjeringen på klimaspørsmål, mener CC8-anbefalingene var av sjelden kost.

– Beskrivelser fra statsledere om hvordan deres land klarte å redusere klimagassutslipp uten å stoppe økonomisk vekst, og forslag om å ta nasjonale tiltak i betraktning i internasjonale klimaforhandlinger var noen av de tingene som ble diskutert på CC8-konferansen. Det har jeg sjelden hørt, sa han.

Velge vinnere

Det åpne brevet fra CC8-konferansen fikk bred støtte av debattantene på seminaret. Karsten Sach i det tyske miljøverndepartementet var enig i at det var avgjørende å ha tiltak som både stimulerte tilbudet og etterspørselen av klimarelaterte løsninger.

– Jeg er uenig i at vi ikke må velge vinnere. CO2-håndtering er et eksempel på en teknologi med et stort potensial. Vi er nødt til å gjøre teknologiske prioriteringer, se om teknologien fungerer og gjennomgå støttetiltakene etter en stund, sa Sach.

Global auksjon av utslippstillatelser

– Tillit er et av de største problemene vi møter i klimaforhandlingene, med utviklingsland som mener at industriland ikke har gjort det de lovet, sier Norges forhandlingsleder Hanne Bjurstrøm.

– Det er mange utfordrende forslag i brevet fra CC8-konferansen, sier hun videre, og påpeker at diskusjoner rundt de samme temaene også pågikk i Bonn.

Bjurstrøm mente det meste kokte ned til et spørsmål om finansiering.

– Norge har foreslått et nytt finansieringssystem med global auksjon av en viss andel av nasjonale utslippstillatelser etter Kyoto-perioden, forklarer hun.

Avkastningen fra denne auksjonen ville garantere en forutsigbar og pålitelig kilde til inntekter for et multilateralt klimafond som ville være uavhengig av årlige statsbudsjett.

Konkrete forslag

Lu Xuedu, i Kinas departement for forskning og teknologi, er spesielt fornøyd med alle de praktiske idene som CC8-anbefalingene inneholder – i kontrast til de internasjonale klimaforhandlingene.

– Det har vært mye snakk om teknologioverføring i klimaforhandlingene, men ingen fremskritt på det konkrete innholdet, sier Xuedu.

Seminaret ble filmet og er tilgengelig på disse sidene fra 9. juni.