Nyheter

Grønne investorer til Bellona-seminar

Publiseringsdato: 15. august, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Norskamerikanske Lois Quam ser store muligheter for et samarbeid mellom Norge og USA i satsningen på mer klimavennlig teknologi. Hun er en av to framgangsrike grønne investorer som kommer til Bellonas klimaseminar i Stavanger 25. august.

Dagen før den store energikonferansen ONS starter i Stavanger, arrangerer Bellona seminaret ”How to combat global warming. Is there a role for the oil and gas industry in the future of energy?”.

Seminaret tar utgangspunkt i at vi står overfor en energirevolusjon, og tar opp spørsmål knyttet til at det finnes store økonomiske mulighetene i gode klimaløsninger.

Blant de mektigste

Blant de eksterne foredragsholderne er Lois Quam fra det amerikanske investeringsselskapet Piper Jaffray. Hun leder selskapets arbeid med strategiske investeringer i renere energiproduksjon.

I 2006 ble hun kåret til en av USAs 50 mektigste kvinner av Fortune Magazine, etter å ha bygget opp en avdeling i United Health Group som omsatte for 30 milliarder dollar.

Quam har ved flere anledninger uttrykt et ønske om et sterkere samarbeid mellom USA og Norge om utvikling og kommersialisering av fornybar energi og andre klimaløsninger.

”Sammen kan vi få fart på håndteringen av den største utfordringen vi står overfor”, skrev hun i vår i en kommentar om mulige samarbeidsprosjekt.

[picture1]Tenker nytt

Et annet investeringsselskap som har spesialisert seg på grønne investeringer er Climate Change Capital. En av lederne og grunnleggerne av dette selskapet, dr. Anthony White, kommer også til Bellonas klimaseminar.

Hans foredrag har tittelen ”Can energy companies make more profit from selling less?”. White vil vise hvordan framtidas energimarked gir store forretningsmuligheter for energiselskaper, og gi råd for hvordan dagens selskaper bør endre sin strategi for å ta del i disse mulighetene.

Bellonas overbevisning

Rådgiver i Bellonas energiavdeling, Bjørn Utgård, setter stor pris på at solide navn som White og Quam står på programmet under Bellonas seminar.

– Folk som Quam og White vil spille en viktig rolle når verdens energisystemer skal legges om. De har gått foran og vist vei, og er allerede bevis på at det å investere i framtidas klimaløsninger lønner seg.

At gode miljøløsninger også kan lønne seg økonomisk sett, er noe Bellona har vært opptatt av å fremheve i veldig lang tid. Manges motvilje mot endringer i måten vi produserer og bruker energi på, har grunnet i en feilaktig idé om at klimatiltak er rene utgifter.

– At gode klimaløsninger også er god business er helt i tråd med Bellonas overbevisning, sier Utgård og legger til:

– Mens enkelte investerer i skitten oljesand, er Quam og White blant dem som har forstått hvor det bærer hen.

[picture2]Norges oljefond

Under seminaret vil Bellona-leder Frederic Hauge holde foredraget ”Fossil dinosaurs and the challenge of global warming”.

Flere andre foredragsholdere fra Bellona vil også være representert, blant annet for å legge fram Bellonas scenario for en omlegging til en verden der 85 prosent av dagens klimagassutslipp er fjernet.

Regjeringen vil være representert ved statssekretær Henriette Westhrin (SV) som vil snakke om hvilken rolle fond som det norske oljefondet kan spille i finansieringen av renere energi.

Se hele programmet og informasjon om tid, sted og påmelding i boksen helt oppe til høyre.