India med egen klimaplan

ingressimage_IMG_4669.JPG Photo: (Foto: Bjørn Utgård / Bellona)

– Det er viktig for Bellona å følge med på hva som skjer i India, og å knytte kontakter med indiske miljøorganisasjoner for å kunne bidra positivt til utviklingen, sier Tone Knudsen, rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona.

Nylig var Bellona i India for å besøke indiske forskningsmiljøer og organisasjoner. Der  ble Bellona også orientert om indiske myndigheters nye klimahandlingsplan.

Utvikling

I forhandlingene fram mot en ny internasjonal klimaavtale i København 2009 er India definert som et utviklingsland. Derfor har de motsatt seg å skulle kutte sine egne utslipp, men heller pekt på at industrilandene må ta ansvar.

Dette er både fordi i-landene har større finansielle muskler, men også fordi utviklingslandene ikke vil finne seg i å skulle bremse sin økonomiske utvikling for å løse et problem de ikke selv har skapt.

– Klimaproblemet er skapt av de rike landene, og det ville ikke være riktig dersom u-landene skulle måtte betale regningen for det ved å måtte bremse sin egen utvikling, sier Knudsen.

Utfordring

– Samtidig er det ingenting i veien for at utviklingslandene skal kunne øke sin velstand uten de samme utslippsøkningene som vi i vesten har hatt. De trenger ikke å gjøre de samme feilene som vi har gjort, sier hun.

– Det er dette Bellona ønsker å bidra til, og med vår teknologioptimisme kan vi ha mye å komme med. Den kanskje største utfordringen i India er at hele femti prosent av landets husholdninger mangler elektrisitet. Utfordringen er da å sørge for at de får fornybar energi.

Grønt India

Indias nasjonale klimaplan ble lagt fram i sommer, og inneholder åtte punkter for hvordan India kan bli mer klimavennlig.

  • Satsing på solenergi
  • Utbredt energieffektivisering
  • Byplanlegging og bærekraftig bosetting
  • Vannsparing og -rensing
  • Bevaring av økosystemer i Himalaya
  • Prosjekt ”Grønt India” som blant annet innebærer kamp mot avskoging
  • Satsing på bærekraftig landbruk
  • Kunnskapsutvikling

Viser ikke lederskap

Indiske organisasjoner har i stor grad vært positive til at India i det hele tatt har fått sin egen klimaplan. Men planen har også blitt kritisert, og Climate Challenge India har uttalt at den indiske regjering ikke stor nok grad viser lederskap.

Du kan lese hele Indias klimaplan her.