Nyheter

India med egen klimaplan

(Foto: Bjørn Utgård / Bellona)

Publiseringsdato: 2. november, 2008

Skrevet av: Ola Innset

Med over en milliard mennesker og en rivende økonomisk utvikling er India et nøkkelland i forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale. Nylig lanserte de sin egen, nasjonale klimaplan, og Bellona følger utviklingen i India.

– Det er viktig for Bellona å følge med på hva som skjer i India, og å knytte kontakter med indiske miljøorganisasjoner for å kunne bidra positivt til utviklingen, sier Tone Knudsen, rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona.

Nylig var Bellona i India for å besøke indiske forskningsmiljøer og organisasjoner. Der  ble Bellona også orientert om indiske myndigheters nye klimahandlingsplan.

Utvikling

I forhandlingene fram mot en ny internasjonal klimaavtale i København 2009 er India definert som et utviklingsland. Derfor har de motsatt seg å skulle kutte sine egne utslipp, men heller pekt på at industrilandene må ta ansvar.

Dette er både fordi i-landene har større finansielle muskler, men også fordi utviklingslandene ikke vil finne seg i å skulle bremse sin økonomiske utvikling for å løse et problem de ikke selv har skapt.

– Klimaproblemet er skapt av de rike landene, og det ville ikke være riktig dersom u-landene skulle måtte betale regningen for det ved å måtte bremse sin egen utvikling, sier Knudsen.

Utfordring

– Samtidig er det ingenting i veien for at utviklingslandene skal kunne øke sin velstand uten de samme utslippsøkningene som vi i vesten har hatt. De trenger ikke å gjøre de samme feilene som vi har gjort, sier hun.

– Det er dette Bellona ønsker å bidra til, og med vår teknologioptimisme kan vi ha mye å komme med. Den kanskje største utfordringen i India er at hele femti prosent av landets husholdninger mangler elektrisitet. Utfordringen er da å sørge for at de får fornybar energi.

Grønt India

Indias nasjonale klimaplan ble lagt fram i sommer, og inneholder åtte punkter for hvordan India kan bli mer klimavennlig.

  • Satsing på solenergi
  • Utbredt energieffektivisering
  • Byplanlegging og bærekraftig bosetting
  • Vannsparing og -rensing
  • Bevaring av økosystemer i Himalaya
  • Prosjekt ”Grønt India” som blant annet innebærer kamp mot avskoging
  • Satsing på bærekraftig landbruk
  • Kunnskapsutvikling

Viser ikke lederskap

Indiske organisasjoner har i stor grad vært positive til at India i det hele tatt har fått sin egen klimaplan. Men planen har også blitt kritisert, og Climate Challenge India har uttalt at den indiske regjering ikke stor nok grad viser lederskap.