Nyheter

Afrika rammes allerede hardt av klimaendringene

Bildet viser flom i Malawi, 2008.
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 7. februar, 2009

Skrevet av: Jack Herheim

Det gis sterke vitnesbyrd om klimaendringer på Delhi Sustainable Development Summit. Bellona er til stede på utviklingskonferansen i New Dehli.

At det er de fattige landene i sør som blir hardest rammet av klimaforandringene ble ettertrykkelig understreket av de åtte afrikanske ministrene som deltar på (Delhi Sustainable Development Summit) DSDS i New Dehli. Fra Mali i nord til Mozambique i sør rapporteres det allerede om store forandringer.

Mozambiques miljøvernminister Dr. Alcinda Antonio de Abreau kan fortelle at landet nå rammes av stor flom hvert eneste år. Tidligere var syklusen omtrent hvert femte år. Malis miljøvernminister, Dr Agatheane Lassane, rapporterer om stadig raskere ørkenspredning, noe som fører til sosial uro og stadig hardere kamp om knappe ressurser.

Kerry understreker alvoret

USAs senator John Kerry understrekte alvoret i situasjonen i sin direkteoverførte tale til forsamlingen.

– Dette er den mest perverse siden med klimaproblemet; de landene som er dårligst rustet til å møte klimaforandringene er de som blir hardest rammet og samtidig de som har minst skyld i  utslippene, sa Kerry.

Sachs: – Afrika med ryggen mot veggen

Det er en blanding av optimisme og pessimisme blant debattantene på konferansen. Mens det fra flere hold vises til positive utviklingstrekk i Afrika, er Prof. Jeffrey Sachs, leder av Earth Institute ved Columbia University, imidlertid pessimist på vegne av Afrika. Kontinentet har ingen motstandskraft mot forandringene som allerede er i full gang.

– Afrika står med ryggen mot veggen i forhold til klimaforandringene, sier Sachs.

Han viser blant annet til at 95 prosent av landbruket i Afrika er helt avhengig av stabile regntider, og at det knapt finnes vanningssystemer og infrastruktur for oppdemming.

Ministerne påpekte at det er blitt svært vanskelig å få finansiering til å bygge infrastruktur som kan dempe effekten av ekstremværet.

Bellonas kontaktpersoner i New Dehli, India:
Bjørn Utgåd, rådgiver i Bellona: +47 92 08 80 57, bjorn@bellona.no 
Eller Jack Herheim, rådgiver i Bellona: + 47 41 29 99 00, jack@bellona.no