Nyheter

Dobbel innsats under klimaforhandlingene

Norges sjefsforhandler på klimamøtet, Hanne Bjurstrøm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 20. oktober, 2009

Skrevet av: Annicken Vargel

Norges forhandlingsleder ved klimatoppmøtet i København, Hanne Bjurstrøm er utnevnt til statsråd. Hun skal bistå miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med klimaforhandlingene inntil den 20. desember.

Hanne Bjurstrøm har vært Norges forhandlingsleder i de internasjonale klimaforhandlingene siden 2007. Hun er nå utnevnt til statsråd, og skal overta som Arbeidsminister den 21. desember. Men inntil da skal hun ha fult fokus på klimatoppmøtet.

– Hanne Bjurstrøm er meget dyktig og vi har stor tillit til jobben hun gjør som forhandlingsleder. Men enda viktigere er det at hun nyter stor tillit internasjonalt. Det er 5000 mennesker som skal forhandle i København, men Bjurstrøm er en av de sentrale i denne prosessen og kan ikke erstattes over natten, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

 

Solheim beholder ansvaret

Det konstitusjonelle ansvaret for klimaforhandlingene vil ligge hos statsråd Solheim.

Hanne Bjurstrøm er født 20. september 1960 og utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i Miljøverndepartementet siden 2003 og vært forhandlingsleder for klimaforhandlingene siden 2007.

Hun hadde før dette 15 års erfaring som blant annet lovrådgiver i Lovavdelingen i Justisdepartementet, byrådssekretær for byråden for finans og planlegging i Oslo kommune, advokatfullmektig i Aker Maritime, advokat hos Regjeringsadvokaten og dommer og nestleder i Arbeidsretten.